Σε νέες προσλήψεις διπλωματούχων πολυτεχνικών σχολών και πτυχιούχους σχολών τεχνολογικής εκπαίδευσης προχωράει η Ελληνικά Γαλακτοκομεία για τα εργοστάσια της Όλυμπος στη Λάρισα και της ΤΥΡΑΣ στα Τρίκαλα.

Ο όμιλος τροφίμων των αδερφών Σαράντη αναπτύσσεται διαρκώς συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της θεσσαλικής οικονομίας όσο και στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δυο εργοστάσια της Θεσσαλίας απασχολούν περισσότερους από 800 εργαζόμενους με εκατοντάδες θέσεις υψηλής ειδίκευσης.

Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν και η διεύθυνση αποστολής βιογραφικών από ενδιαφερόμενους, δημοσιεύονται στην σχετική αγγελία της εταιρείας στην αρχική σελίδα του thessaliaeconomy.gr.

Λ.Ε.