Η εταιρεία δεν μπόρεσε να μετακυλήσει μέρος του κόστους παραγωγής με αύξηση στις τιμές πώλησης λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και της κρίσης στην ελληνική οικονομία.

«Αν ποτέ δεις το έργο της ζωής σου πεσμένο σε ερείπια, βαλθείς να το ξαναφτιάξεις με φθαρμένα εργαλεία θα είσαι κάτι παιδί μου.»

Με αυτά τα λόγια πορεύτηκε στην επιχειρηματική του ζωή ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Υιοί Χατζηκρανιώτη, Θωμάς Χατζηκρανιώτης, η οποία ετοιμάζεται να καταθέσει αίτηση πτώχευσης. 

Η Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτη - Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1907 από τον Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη, ο οποίος είχε προσωπικό όραμά του την δημιουργία του πρώτου πετρομύλου της οικογένειας και κατάφερε να θεωρείται μία από τις 10 πρώτες βιομηχανίες του κλάδου της. Οικογενειακή επιχείρηση με ρίζες στο χώρο της αλευροποιίας, εστιασμένη στην παραγωγή διαφόρων τύπων αλεύρων από άλεση σκληρού και μαλακού σίτου και σίκαλης, οδηγείται σε πτώχευση μετά από 111 χρόνια λειτουργίας, αίτημα το οποίο θα εκδικαστεί στις 15 Ιανουαρίου 2019 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας.

Τα προβλήματα της εταιρείας ξεκίνησαν σχεδόν ταυτόχρονα με την κρίση, παρά τις επενδύσεις που πραγματοποίησε για την αναδιάρθρωση της γραμμής παραγωγής του μαλακού σίτου και την προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής του σκληρού σίτου φτάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου στους180 τόννους/24ωρο. 

Ωστόσο η μειωμένη ζήτηση αλλά και οι συσσωρευμένες ζημίες τελευταίων ετών σε συνδυασμό με το δυσχερές οικονομικό κλίμα που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια μείωσαν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν μπόρεσε να μετακυλήσει μέρος του κόστους παραγωγής με αύξηση στις τιμές πώλησης λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και της κρίσης στην ελληνική οικονομία, ενώ μεγάλη πίεση προήλθε και από τις εκκρεμοδικείες που υπάρχουν με επισφαλείς πελάτες, οι οποίες ανέρχονται σε 1.734.460,00.

Μάλιστα για το θέμα αυτό ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Θωμάς Ε. Χατζηκρανιώτης, ανέφερε χαρακτηριστικά:  «οι διεκδικήσεις έναντι των πελατών αυτών περιλαμβάνουν εκτός από τα ποσά των αρχικών υπολοίπων των απαιτήσεων αυτών και επιπλέον υπολογισθέντα ποσά νόμιμων τόκων και επιβαρύνσεων, τα οποία ποσά αυτά καλύπτουν την απομείωση που θα προέκυπτε από τις μελλοντικές εκτιμώμενες εισπράξεις αυτών. Επίσης για τις απαιτήσεις αυτές σε καθυστέρηση κατά το μεγαλύτερο μέρος έχει γίνει διακανονισμός - ρύθμιση λόγω και της μακροχρόνιας σχέσης με τους περισσότερους πελάτες. Ωστόσο παρατηρείται μία καθυστέρηση λόγω του κακού οικονομικού κλίματος που δεν επιτρέπει την βελτίωση της ρευστότητας της εταιρείας». 

Να σημειωθεί ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2017 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στις 833,83 χιλ. έναντι 1,22 εκατ. ευρώ. αντίστοιχα στο πρώτο εξάμηνο του 2016, παρουσιάζοντας μείωση κατά 31,89%. 

Η εταιρεία είχε υποβάλλει σχέδιο αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων της προς τις πιστώτριες τράπεζες. 

Ελένη Μπότα (insider.gr)