Απέφυγε να εκδώσει οριστική απόφαση η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφορικά με την υπόθεση που αφορούσε σε καταγγελία της εταιρείας αναψυκτικών ΑΓΝΗ κατά της Coca-Cola 3Ε.

Ο φορέας ζητάει και από τις δύο εταιρείες συμπληρωματικά στοιχεία, ούτως ώστε να αποφανθεί σχετικά, στηριζόμενος σε έξι βασικά σημεία. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή εξέδωσε προδικαστική απόφαση, βάσει της οποίας καλεί την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να διεξάγει κατά προτεραιότητα περαιτέρω έρευνα, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως και τις 6 Αυγούστου.

Επιπλέον, ο αρμόδιος εισηγητής της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα πρέπει να καταθέσει προς την Ολομέλεια, συμπληρωματική εισήγηση για το θέμα και μάλιστα κατά προτεραιότητα. Ας σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για το θέμα, ο εισηγητής είχε προτείνει αρχικά την απόρριψη της προσφυγής της ΑΓΝΗ για καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης από την πολυεθνική.

ΑΓΝΗ: Ληστρική υπερτιμολόγηση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά από νεότερη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 14 Απριλίου, εξέτασε την καταγγελία της ΑΓΝΗ, βάσει της οποίας η Coca-Cola «κατέχοντας δεσπόζουσα θέση στην αγορά των αναψυκτικών τύπου cola, καθώς και σε λοιπές κατηγορίες αναψυκτικών τη θέση αυτή, εφαρμόζοντας από το 2013 επιθετική συμπεριφορά και μεθόδους “ληστρικής υπερτιμολόγησης”, ήτοι τιμολογώντας κάτω του κόστους, στα ανταγωνιστικά προς την καταγγέλλουσα προϊόντα, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να εξοβελίσει την καταγγέλλουσα από την αγορά».

Η βιομηχανία αναψυκτικών με έδρα τον Ορχομενό Βοιωτίας, ισχυρίζεται επίσης ότι η Coca-Cola ακόμα και εάν δεν τιμολογεί κάτω του κόστους, «η μεθοδευμένη επιλεκτική μείωση της τιμής των προϊόντων της Coca-Cola 3E, τα οποία ανταγωνίζονται αυτά της ΑΓΝΗ, εστιάζοντας στη γυάλινη συσκευασία, συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης με στρατηγικό στόχο τον εξοβελισμό της ΑΓΝΗ, αφού η καταγγελλόμενη γνωρίζει τη δυσμενή θέση της καταγγέλλουσας και την αδυναμία της να αντιδράσει».

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να προσκομίσουν περισσότερα στοιχεία που αφορούν στις καθαρές τιμές των προϊόντων της CocaCola 3E, τα οποία ανταγωνίζονται αυτά της ΑΓΝΗ.

Στόχος της είναι να εξετάσει εάν οι τιμές κινούνται σε επίπεδα κάτω του μέσου μεταβλητού κόστους, ούτως ώστε να αποφασίσει εάν συντρέχει ενδεχόμενη συμπεριφορά επιθετικής τιμολόγησης.

Στα συμπληρωματικά στοιχεία που καλείται να εξετάσει η Επιτροπή πλέον, είναι: - Αναλυτικά στοιχεία από τις χορηγούμενες εκπτώσεις σε επίπεδο χονδρεμπορίου από την Coca-Cola, για όλα τα προϊόντα τύπου non-coca cola όπως sprite, fanta, orange και fanta lemon σε συσκευασία 250cc, 24 τεμαχίων σε επιστρεφόμενο γυαλί για το διάστημα 2012-2019. - Στοιχεία για τα δέκα σημαντικότερα σε ποσότητες και μερίδιο προμήθειας, τελικά σημεία πώλησης της ΑΓΝΗ (όπου η ΑΓΝΗ συμβάλλεται απευθείας με τα τελικά σημεία πώλησης). - Οι χορηγούμενες εκπτώσεις της Coca-Cola 3Ε, που θα προκύψουν από τις απαντήσεις της ΑΓΝΗ - εφόσον η CC3Ε συμβάλλεται απευθείας με τα τελικά σημεία πώλησης - για όλα τα προϊόντα αναψυκτικών και για όλες τις συσκευασίες, στις οποίες κυκλοφορούν και υπάρχουν ανταγωνιστικά προϊόντα ΑΓΝΗ. - Στοιχεία για εκπτώσεις λιανικής σε σημεία που η Coca-Cola συμβάλλεται απευθείας με τα τελικά σημεία όπως σούπερ μάρκετ, καταστήματα ψιλικών κλπ. - Το κόστος για τα royalties των σημάτων, τα οποία καταβάλλονται από την Coca-Cola 3E στην The Coca-Cola Company - Οι δαπάνες διαφήμισης από πλευράς της 3Ε για κάθε έτος από το 2012 έως και το 2019, για τις οποίες δεν έχει αποδοθεί δημοτικό τέλος διαφήμισης.

Γιώργος Λαμπίρης foodreporter