Η Ελλάδα τόσο σε επίπεδο πολιτείας όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων θα πρέπει να κάνει ακόμη αρκετά προκειμένου να εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες που δίνει το ηλεκτρονικό εμπόριο για αύξηση της παραγωγής, της κερδοφορίας και της ικανοποίησης των πελατών. Ειδικά στον τομέα του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού η περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να προσθέσει έως και 2,3 μονάδες στο ΑΕΠ. Αυτό εξηγεί μιλώντας στην «Καθημερινή» της Κυριακής ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mckinsey Ελλάδας και Κύπρου, Γιώργος Δ. Τσόπελας. Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η Mckinsey, η Ελλάδα βρίσκεται στην 22η θέση ως προς τη συνολική της ψηφιακή ωριμότητα και στην 24η ως προς την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ των κρατών της Ε.Ε. Για να μπορέσει να προχωρήσει με ταχύτερα βήματα η χώρα, η Mckinsey προτείνει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, πρωτοβουλίες για την καλλιέργεια της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων και παροχή κινήτρων που στηρίζουν την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

– Πώς μπορεί να βοηθήσει η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου την ανάπτυξη του λιανεμπορίου και του τουρισμού;

– Η περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο λιανικό εμπόριο και στον τουρισμό θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) τους τουλάχιστον κατά 20%. Συγκεκριμένα, 1,6 δισ. ΑΠΑ για το λιανεμπόριο και 3 δισ. ΑΠΑ για τον τουρισμό, προσθέτοντας έτσι 4,6 δισ. ΑΠΑ (2,3% του ΑΕΠ το 2023) στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη που εκπονήσαμε. Για τις επιχειρήσεις αυτών των κλάδων, η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου θα ενισχύσει σημαντικά την κερδοφορία, με δυνητική αύξηση του περιθωρίου της προ τόκων και φόρων κυκλοφορίας (EBIT) έως και 11% για το λιανικό εμπόριο και 13% για τον τουρισμό. Η αύξηση της κερδοφορίας είναι μεγαλύτερη στον τουριστικό κλάδο σε σύγκριση με αυτόν του λιανεμπορίου, και αυτό ισχύει για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Στο λιανικό εμπόριο ο αντίκτυπος είναι πιο μεγάλος για τις μικρές επιχειρήσεις.

– Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στο λιανικό εμπόριο να αυξήσουν τo ηλεκτρονικό τους εμπόριο;

– Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα μικρό ξενοδοχείο με στόχο τη μετάβασή του σε ένα μεσαίο στάδιο ωριμότητας. Οι βασικές επενδύσεις που πρέπει να γίνουν περιλαμβάνουν την απόκτηση των φυσικών και ψηφιακών εργαλείων που απαιτούνται για την ψηφιοποίηση της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες (π.χ. μια ιστοσελίδα που επιτρέπει ψηφιακές συναλλαγές), τη διαδικτυακή παρουσία σε διάφορα κανάλια –συνήθως δωρεάν, π.χ. λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες κρατήσεων ή καταχωρίσεις σε χάρτες– και την αλληλεπίδραση με τους πελάτες μέσω digital marketing. Εκτιμούμε ότι αυτές οι επενδύσεις –που αθροίζουν από 1.500 έως 4.000 ευρώ ως αρχική επένδυση και απαιτούν από 2.500 έως 3.300 ευρώ ετησίως– μπορεί να έχουν μια απόδοση επένδυσης (ROI) από μία έως πέντε φορές μέσα στο πρώτο έτος.

Στην περίπτωση ενός πιο εξελιγμένου, μεσαίας δυναμικής καταστήματος λιανικής που οδεύει προς ένα προηγμένο στάδιο ωριμότητας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η ανάγκη επικεντρώνεται περισσότερο στη βελτιστοποίηση της υπάρχουσας αλληλεπίδρασης με τους πελάτες και την αύξηση της αξίας που προκύπτει από αυτήν.

– Ποιοι είναι οι λόγοι που ώθησαν την Mckinsey να εκπονήσει αυτή τη μελέτη για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα; Γιατί επιλέξατε να εστιάσετε στους κλάδους του λιανεμπορίου και του τουρισμού;

– Η ψηφιακή ωριμότητα μιας χώρας, μέρος της οποίας είναι και το ηλεκτρονικό εμπόριο, συμβάλλει με τρόπο καταλυτικό στην οικονομική ανάπτυξη, διασφαλίζοντας αύξηση της παραγωγικότητας και υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των καταναλωτών. Ταυτόχρονα είναι καθοριστική για την εξέλιξη των μικρότερων επιχειρήσεων, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς αποτελεί όχημα για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους και την ανάπτυξή τους, τόσο σε μέγεθος όσο και σε κερδοφορία. Ωστόσο, παρά τα σημαντικά βήματα που γίνονται προς αρκετές κατευθύνσεις, η ψηφιακή ωριμότητα της χώρας και ο βαθμός διείσδυσης του ηλεκτρονικού εμπορίου εξακολουθούν να υστερούν. Αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στο λιανεμπόριο και στον τουρισμό αφενός λόγω της σημασίας τους για την Ελλάδα και αφετέρου γιατί σε αυτούς τους κλάδους το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει μεγάλη επίδραση.

Ηλίας Γ. Μπέλλος, Καθημερινή