Κατόπιν παρέμβασης των ευρωπαϊκών θεσμών, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να μειώσει τις δόσεις από 120 σε 100, ενώ θα ενταχθούν μόνο εταιρείες που εντάσσονται σε ΚΑΔ πληττόμενων από την πανδημία.

Σε «ξήλωμα» της ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στους δήμους προχώρησε αιφνιδιαστικά χθες το βράδυ η κυβέρνηση μετά από παρέμβαση των ευρωπαϊκών θεσμών.

Με τροπολογία που κατατέθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, αλλάζει το πλαίσιο διακανονισμού των οφειλών από δημοτικά τέλη, ενοίκια, λογαριασμούς ύδρευσης και κλήσεις από τη δημοτική αστυνομία καθώς ο αριθμός των μηναίων δόσεων «κουρεύεται» στις 100 από τις 120.  Επίσης, μειώνεται σημαντικά η περίμετρος των δικαιούχων με τη θέσπιση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης περιορίζεται δραστικά, καθώς δυνατότητα υπαγωγής έχουν μόνο όσες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα επλήγησαν από την πανδημική κρίση.

Ειδικότερα με βάση την αναδιατυπωμένη διάταξη:

1. Η ρύθμιση αφορά:

οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021

οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων από 15 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι τη δημοσίευση του νόμου.

2. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών η οποία εκδίδεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 καθορίζονται οι ΚΑΔ των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων.

3. Η ένταξη στη ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς τους δήμους.

4. Η ρύθμιση συνοδεύεται από διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων ως εξής:

100% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

80% εάν η οφειλή εξοφληθεί σε 2 – 24 δόσεις.

70% αν εξοφληθεί σε 25 -48 δόσεις.

60% αν εξοφληθεί σε 49-72 δόσεις.

50% σε περίπτωση εξόφλησης της οφειλής από 73 -100 δόσεις .

Επισημαίνεται ότι η αρχική ρύθμιση προέβλεπε τα εξής:

«Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμους) και όλα τα νομικά τους πρόσωπα, οι οποίες έχουν γεννηθεί έως τις 31/12/2020 και έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν μέχρι τις 28/2/2021, μπορούν να ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του νομικού του προσώπου. Η καταβολή των οφειλών θα πραγματοποιείται με απαλλαγή από ποσοστό των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με ολική απαλλαγή κατά ποσοστό 100%,

β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 12 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 90%,

γ) αν εξοφληθούν σε 13 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%,

δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%,

ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 120 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%».

Σκυλακάκης: «Η ρύθμιση πρέπει να περιοριστεί στους πληττόμενους»

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης αναφέρθηκε στις αλλαγές που έγιναν στη ρύθμιση, εξηγώντας ότι «η σχετική ρύθμιση πρέπει να περιοριστεί στους πληττόμενους από την πανδημία» και τόνισε ότι «οι γενικευμένες ρυθμίσεις αυτή την περίοδο δεν βοηθούν».

Όπως εξήγησε, δεν μπορεί να πάμε σε μια γενικευμένη ρύθμιση οριζόντια τακτοποίησης 120 δόσεων για χρέη στους ΟΤΑ, καθώς υπάρχει μια ευρωπαϊκή δέσμευση η οποία αναφέρει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πάγιες πολιτικές, ιδίως όταν αυτές έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα, τώρα που ισχύει η γενική ρήτρα της διαφυγής από τις δημοσιονομικές συνθήκες. Οι όποιες ρυθμίσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα πρέπει να είναι μείζονες και να περιορίζονται σε αυτά που αφορούν τον κορονοϊό.

Γι' αυτό, πρόσθεσε, «είναι αναγκαίο να υπάρξει μια νομοθετική βελτίωση ώστε αυτή η ρύθμιση να μην αυξάνει το δημοσιονομικό βάρος. Η γενικότερη ρύθμιση που είναι εξαιρετικά ευνοϊκή απαιτεί μια ευρύτερη μεταρρύθμιση την οποία δεσμευόμαστε να την φέρουμε με το καλό όταν περάσει η πανδημία και συνολικά έτσι να κλείσουμε και την ιστορία των ρυθμίσεων».