Διαστάσεις εξόντωσης προσλαμβάνει στη Λάρισα ο πόλεμος των ΙΕΚ με κορυφαία τη διαμάχη ΙΕΚ ΑΚΜΗ - ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ η οποία εμποδίζει την δεύτερη επιχείρηση να λειτουργήσει τα δύο εκπαιδευτήρια (Aegean College και ΙΕΚ Όμηρος) στο ανακαινισμένο κτίριο στο κέντρο της πόλης το οποίο φιλοξενούσε την Β΄ΔΟΥ Λάρισας και πήρε φωτιά (βλ. φωτογραφίες).

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, που λειτουργεί από την περίοδο 2016-17 σε εγκαταστάσεις εκτός Λάρισας, προσέφυγε σε κάθε αρμόδια δημόσια αρχή θέτοντας εμπόδια στη χρήση του κτιρίου καταγγέλοντας να κριθεί ακατάλληλο. Κι΄ενώ το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ είχε δρομολογήσει την αδειοδότηση των εγκαταστάσεών του, ή έτσι πίστευε, η πολυδάπανη επένδυσή του βρίσκεται τελικά στον αέρα με την εκπαιδευτική χρονιά να χάνεται για την επιχείρηση και τους μαθητές. 

Ο φάκελος του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ για τις εγκαταστάσεις της Λάρισας ο οποίος είχε λάβει την έγκριση λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) επιστράφηκε για επανεξέταση από τον γ.γ. Δια Βίου Μάθησης Παυσανία Παπαγεωργίου, ο οποίος βάζει την τελική υπογραφή για την λειτουργία κάθε νέου εκπαιδευτηρίου.

Ανατροπή είχαμε, σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr, και στον έλεγχο πυροπροστασίας του κτιρίου των οδών Ρούζβελτ και Πατρόκλου

Η επιτροπή εκτάκτων ελέγχων του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής ήρθε στη Λάρισα πραγματοποιώντας νέα αυτοψία και διαπίστωσε τα ακόλουθα:

•Οι προηγούμενες επιτροπές έκτακτων ελέγχων της ΠΕΠΥΔ Θεσσαλίας και της ΔΙΠΥΝ Λάρισας δεν εξέτασαν ενδελεχώς τα στοιχεία της δομικής πυροπροστασίας.

•Δεν υπάρχει πυροδιαμερισματοποίηση των επιπέδων - ορόφων του κτιρίου, λόγω της εξωτερικής πρόσοψής του που αποτελείται από υαλοπίνακες και λόγω σωληνώσεων που διαπερνούν δομικά στοιχεία.

•Δεν έχουν τοποθετηθεί τα προβλεπόμενα σχεδιαγράμματα διαφυγής στους χώρους κύριας χρήσης.

•Δεν υπάρχει επαρκής ηχητική - οπτική σήμανση του χειροκίνητου συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς.

•Ορισμένες πυράντοχες θύρες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, καθώς υπάρχει κενό στο κάτω μέρος με το δάπεδο.

•Τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας δεν τηρούνται πλήρως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το εν λόγω κτίριο.

Έτσι, αποφασίστηκε η ανάκληση των πιστοποιητικών πυροπροστασίας και η υποβολή νέων μελετών με βάση τις νέες διατάξεις.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση για το όλο θέμα οπότε τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο.

Αυτά μέχρι τώρα καθώς η διαμάχη των δύο ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων συνεχίζεται αμείωτη και κάθε πρόβλεψη είναι μάλλον παρακινδυνευμένη.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr