Tην ώρα που η κυβέρνηση από την ερχόμενη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018 απελευθερώνει πλήρως τους δύο πυλώνες του οδικού χάρτη των capital controls και καταργεί τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και στην κίνηση των κεφαλαίων εντός της χώρας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται περαιτέρω σταδιακή άρση των περιορισμών του τρίτου πυλώνα, που αφορά στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, οι μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από τη συμπεριφορά των προμηθευτών τους που θεωρούν ότι δεν έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς τις ελληνικές επιχειρήσεις λόγω της κακής εικόνας της Ελληνικής οικονομίας. 

Που εντοπίζονται οι δυσλειτουργίες των capital controls στις ελληνικές βιομηχανίες

Κατ' αρχάς σημαντικό μέρος των προμηθευτών πρώτων υλών και ιδιαίτερα εκείνων του εξωτερικού εξακολουθούν να απαιτούν πληρωμές με εξαιρετικά δυσμενείς όρους (προκαταβολή, ελάχιστες ημέρες πίστωσης), καθώς δεν τους παρέχεται επαρκής πιστωτική κάλυψη από τις ασφαλιστικές εταιρείες πιστώσεων ακόμα και για μεγάλες και φερέγγυες ελληνικές επιχειρήσεις.

Επίσης η διαδικασία πληρωμών προμηθευτών εξωτερικού, μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών, αν και έχει βελτιωθεί σημαντικά παραμένει όμως ένας παράγοντας καθυστέρησης σε περιπτώσεις επειγουσών πληρωμών, καθώς απαιτούνται εγκρίσεις από τις αρμόδιες επιτροπές.

Ακόμη και σήμερα καθυστερεί το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε περίπτωση συνεργασίας με νέο πιστωτικό ίδρυμα.

Γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη από τους προμηθευτές προς τις ελληνικές επιχειρήσεις

 Όλες οι παραπάνω δυσλειτουργίες οφείλονται στο γεγονός ότι το επενδυτικό ρίσκο(country risk) της χώρας παραμένει σε υψηλά επίπεδα αφού οι ξένοι συνεχίζουν να μην εμπιστεύονται τη χώρα μας παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν έχουν δώσει το παραμικρό δικαίωμα καθυστέρησης στη προκαταβολή κεφαλαίων για την αγορά πρώτων υλών. Τα capital controls αποτέλεσαν σημαντικό πισωγύρισμα για την πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και έχουν επιφέρει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις προοπτικές επιβίωσης των επιχειρήσεων. Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία, που μετρά τις απώλειές της στη μείωση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο, την αύξηση των «κόκκινων» δανείων, τη μείωση των καταθέσεων και την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμη και σήμερα η διαδικασία των αναγκαίων εγκρίσεων για την εισαγωγή αγαθών, πρώτων υλών ή μηχανημάτων αποδείχθηκε χρονοβόρα και καταδικαστική για πολλές επιχειρήσεις, ενώ αρκετοί επαγγελματίες αναγκάστηκαν να «παγώσουν» την παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα τα capital controls να αποδειχθούν ιδιαίτερα επιζήμια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόβλημα επεκτάθηκε και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες εισάγουν πρώτες ύλες, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη υψηλό εμπορικό έλλειμμα της χώρας.

Τι περιλαμβάνει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για τα capital controls που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου 2018

Σύμφωνα με το υπουργείο,

α) Επιτρέπονται πλέον από 1η Οκτωβρίου χωρίς περιορισμό οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στην Ελλάδα.

β) Επιτρέπονται από 1η Οκτωβρίου οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στο εξωτερικό έως του ποσού των 5.000 ευρώ.

γ) Αυξάνεται με τη δημοσίευση της απόφασης το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 3.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/και σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.

δ) Διευκολύνονται με τη δημοσίευση της απόφασης και θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των υποκαταστημάτων οι συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, μέσω της αύξησης του ποσού που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό, από 40.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ, για κάθε συναλλαγή ανά πελάτη και ανά ημέρα.

ε) Επιτρέπεται η μεταφορά στο εξωτερικό χρηματικών ποσών που αποτελούν κέρδη και μερίσματα προερχόμενα από κεφάλαια εξωτερικού, που επενδύονται στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, έως ποσοστού 100% του επενδεδυμένου κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη για τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων, της 15ης Μαΐου 2017. Σημειώνεται ότι οι αρχές στοχεύουν στην πλήρη άρση των περιορισμών το συντομότερο δυνατόν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη χρηματοπιστωτική και μακροοικονομική σταθερότητα.

Ανέστης Ντόκας (reporter.gr)