Ο Γιώργος Εμανουήλ, μέχρι πρότινος αναπληρωτής διευθυντής, είναι ο νέος προϊστάμενος της ΔΟΥ Λάρισας ύστερα από απόφαση της ΑΑΔΕ. Ο κ. Εμανουήλ αντικαθιστά τον συνταξιοδοτηθέντα προϊστάμενο Ζήση Μπαλμπούζη η θέση του οποίου χήρευε από τον Σεπτέμβριο.

Ως υποδιευθυντής, στη θέση του Ανδρέα Ντάνη, ορίστηκε ο Χρήστος Παύλου.

Γιώργος Νούλης (Ελευθερία)