Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε στρατηγικούς και εξωστρεφείς τομείς της ελληνικής οικονομίας και με τη συγκέντρωση αρχικών κεφαλαίων 219 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρώτου γύρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (First Closing) του EOS Hellenic Renaissance Fund ΙΙ (EOS II Fund), ενός επενδυτικού ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity fund).

Το νέο Επενδυτικό Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (private equity fund) έχει ως βασικό επενδυτή του την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», μέσω του προγράμματος «Q-Equity», ενώ θα μπορούν να συμμετέχουν και θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές, μεταξύ των οποίων ελληνικές και ξένες τράπεζες.

Ειδικότερα το EOS II Fund απευθύνεται σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, ετήσιο κύκλο εργασιών έως 100 εκατομμύρια ευρώ και προσωπικό έως 500 εργαζομένους. Τα αρχικά επενδυτικά κεφάλαιά του ανέρχονται σε 219 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται να φτάσουν τα 250 εκατομμύρια ευρώ .

Πιλότος

Ηδη η εμπειρία από το EOS I Fund που «έτρεξε» το Ταμείο αποτελεί πιλότο και καλή πρακτική καθώς οι επενδύσεις του από το 2018 έως και σήμερα, δημιούργησαν περίπου 1.500 νέες θέσεις εργασίας. Οπως αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης το Ταμείο συστήνεται μέσω του προγράμματος «Q-Equity» της πλατφόρμας ιδίων κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σύμφωνα με τον ίδιο η ενέργεια αυτή είναι σε συνέχεια των δράσεων της ΕΑΤΕ για την ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας, με κεφαλαία συνολικού ύψους 2,1 δισ. ευρώ δημιουργώντας εχέγγυα για περισσότερες επενδύσεις σε εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Χάρης Λαμπρόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για το 27ο και μεγαλύτερο fund του χαρτοφυλακίου της ΕΑΤΕ και πως η εγχώρια αγορά των επιχειρηματικών κεφαλαίων δεν μεγαλώνει απλώς σε μεγέθη, αλλά βελτιώνει διαρκώς και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά της. Τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του νεοσύστατου EOS II Fund σε σχέση με το EOS I Fund αφορούν αύξηση στο μέγεθος και τον αριθμό των εταιρειών προς επένδυση, καθώς το EOS II Fund θα επενδύει σε εταιρείες με κύκλο εργασιών έως 100 εκατ. και προσωπικό έως 500 εργαζομένους, σε σύγκριση με το EOS I Fund, όπου τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν έως 50 εκατ. κύκλος εργασιών και έως 250 εργαζόμενοι. Επίσης η μέση επένδυση ανά εταιρεία θα ανέλθει στο ποσό των 22-23 εκατ., από τα 11 εκατ. που ίσχυαν για το EOS I Fund, ενώ οι επενδύσεις θα αφορούν κατά 70% πλειοψηφικές συμμετοχές είτε με μοναδικό επενδυτή το Fund είτε και με τη συμμετοχή άλλων στρατηγικών επενδυτών, και κατά 30% μειοψηφικές συμμετοχές ενώ στο EOS I Fund που η αναλογία ήταν αντίστροφη με 70% μειοψηφικές συμμετοχές.

Τα χαρακτηριστικά του EOS II

n Αυξάνεται σημαντικά το μέγεθος και ο αριθμός των εταιρειών προς επένδυση.

n Η μέση επένδυση ανά εταιρεία θα ανέλθει στο ποσό των 22-23 εκατ. ευρώ.

n Οι επενδύσεις στο EOS II Fund θα αφορούν κατά 70% πλειοψηφικές συμμετοχές είτε με μοναδικό επενδυτή το Fund είτε και με τη συμμετοχή άλλων στρατηγικών επενδυτών.

Δήμητρα Σκούφου, ΤΑ ΝΕΑ