Νέο πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ με ενίσχυση έως 7.000 ευρώ ανά επιχείρηση και αποκλειστικό κριτήριο τη μείωση του τζίρου θα προκηρύξει μέσα στην εβδομάδα η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το οποίο όπως και το προηγούμενο θα τρέξει μέσω της ΑΕΔΕΠ.

Στο νέο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν όσες επιχειρήσεις αριθμούν μικρό αριθμό εργαζομένων ή και αυτοαπασχολούμενους και δεν επιχορηγήθηκαν από το ΑΝΑΣΑ I επειδή είχαν χαμηλή βαθμολογία. Υπενθυμίζεται ότι στο ΑΝΑΣΑ I εντάχθηκαν 1.006 επιχειρήσεις στη Θεσσαλία, ενώ στο νέο πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ αναμένεται να ενισχυθούν πάνω από 3.000, εφόσον ο προϋπολογισμός είναι 20 εκατ. και το ανώτερο ποσό δέσμευσης ανέρχεται σε 7.000 ευρώ.

Με βάση και την ενημέρωση που πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστός στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο για το ΑΝΑΣΑ I οι επιχειρήσεις που πήραν ενίσχυση Covid-19, αντιστοίχισαν με συγκεκριμένες δαπάνες κίνησης τα φορολογικά τους στοιχεία, ενώ οι έλεγχοι επιβεβαίωσης θα γίνουν μέσα στο 2022 και όπως προβλέπεται είναι με ποινή καταλογισμού. Προχωράμε πλέον στο ΑΝΑΣΑ ΙΙ που προβλέπει απορρόφηση των επιχορηγήσεων -όσων ενταχθούν σε αυτό- στο έτος 2022. Ζητήσαμε και λάβαμε στοιχεία για αριθμό και πληττόμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις στη Θεσσαλία από την ΑΑΔΕ. Αξιολογήσεις και Εντάξεις θα πραγματοποιηθούν τους πρώτους μήνες του 2022, ενώ οι πληρωμές προγραμματίζονται για το πρώτο εξάμηνο του 2022 και η απορρόφηση των επιχορηγήσεων μέσα στο 2022. Πάμε με καθεστώς de minimis και όχι με Προσωρινό Πλαίσιο Ε.Ε. Οι ενταγμένοι στο ΑΝΑΣΑ I, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ενώ αποκλειστικό κριτήριο θα είναι η μείωση του τζίρου. Προχωράμε εντελώς αντικειμενικά και με γρήγορες διαδικασίες, για επιχορήγηση με συγκεκριμένο ποσό αναλόγως της μείωσης. Δεν υποκαθιστούμε τους κεντρικούς πόρους. Συμπληρώνουμε μετά από πλήρη συνεργασία και αξιολόγηση στοιχείων, τη στήριξη των επιχειρήσεων, με αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

H δράση

Ειδικότερα η Δράση αφορά τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα), διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα, που εντάσσεται στα «πληττόμενα» βάσει ΚΥΑ που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19, δεν εντάχθηκαν στο «ΑΝΑΣΑ Ι» (προηγούμενη Πρόσκληση του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 για ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης λόγω Covid-19), και έχουν μείωση κύκλου εργασιών ως εξής: Α) Οι «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις, που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31η/12/2019, να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, ή αν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1-4-2019 και μετά), να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως Μ.Ο. για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων λειτουργίας τους στο 2019, και Β) Οι «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1η/1/2020 μέχρι την 31η-12-2020, θεωρείται ότι η μείωση στον κύκλο εργασιών τους είναι 100%.

Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000 ευρώ και μέγιστο τα 7.000 ευρώ. Ειδικότερα, το ποσό δημόσιας επιχορήγησης ορίζεται ως εξής: Για τις «Νεοσύστατες» 2.000 ευρώ, για τις «Υφιστάμενες» το ποσό ορίζεται με βάση τη μείωση του τζίρου από 2.000-7.000 ευρώ.

Ο τζίρος

Ως μοναδικό Κριτήριο βαθμολόγησης στη Δράση – Πρόσκληση λαμβάνεται η μείωση τζίρου επιχείρησης σύμφωνα με τα παρακάτω: Για «Υφιστάμενη» επιχείρηση, η μείωση του τζίρου υπολογίζεται ως εξής: Μείωση τζίρου από 20% και έως 40% 10 κριτήρια, μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60% κριτήρια 40, μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80% κριτήρια 70, μείωση τζίρου άνω του 80% (και έως 100%) κριτήρια 100. Μείωση τζίρου μικρότερη από 20% καθιστά την «Υφιστάμενη» επιχείρηση ΜΗ επιλέξιμη για την παρούσα Δράση - Πρόσκληση. Σε περίπτωση που ο τύπος δίνει ως αποτέλεσμα τιμή μικρότερη του 0,20 (συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών τιμών), ο βαθμός στο κριτήριο είναι 0 και είναι Αποκλεισμός της επιχείρησης από την Πρόσκληση. Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις η μείωση θεωρείται 100% στον κύκλο εργασιών τους, επομένως η βαθμολογία που λαμβάνουν ισούται με 100.

Έρχεται και το ..."ΚΑΛΟ"

Αρχές του νέου έτους η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα τρέξει και νέα προκήρυξη που θα αφορά τη δράση «Επιχορήγηση νέων και υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)» για την υποστήριξη νέων και υφιστάμενων φορέων, με στόχο τη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη μείωση της ανεργίας και στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που δημιουργούν και την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 50.000 ευρώ έως 70.000 ευρώ για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις/φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που έχουν ή θα αποκτήσουν έδρα ή νόμιμο υποκατάστημα εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για επιχειρηματικό σχέδιο που θα αφορά αποκλειστικά στην εγκατάστασή τους στη Θεσσαλία. Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων προβλέπεται να είναι έως δεκαοκτώ (18) μήνες. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει αναλυτική παρουσίαση κι αυτού του χρηματοδοτικού προγράμματος.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Γιώργο Ρούστα Ελευθερία)