Αδήλωτο χρήμα που υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ νομιμοποίησαν στην εφορία 507.677 φορολογούμενοι πριν πιαστούν στη «φάκα» της εφορίας, οπότε οι φόροι και τα πρόστιμα θα έφταναν ακόμη και το 120% των «μαύρων» κεφαλαίων. 

Τα ποσά που βεβαιώθηκαν για λογαριασμό του Δημοσίου φτάνουν τα 795 εκατ. ευρώ (1.567 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας), ενώ από τους αναλογούντες φόρους στα κρατικά ταμεία έχουν εισρεύσει 262 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το 88,2% του εισπραχθέντος ποσού, ήτοι 231,3 εκατ. ευρώ, εξοφλήθηκε εφάπαξ (!) από τους φορολογούμενους και το υπόλοιπο κομμάτι της οφειλής σε δόσεις. 

Με το κλίμα στο εσωτερικό της χώρας να έχει οξυνθεί επικίνδυνα λόγω της βαριάς σκιάς που έχει απλώσει το σκάνδαλο της Novartis, τέτοιου είδους στοιχεία από τη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη είναι σκέτη πρόκληση για τα εκατομμύρια των Ελλήνων που έχουν πληγεί από τα μνημόνια και κάθε μήνα κινούνται στην «κόψη του ξυραφιού» με τις υποχρεώσεις τους… 

Σύμφωνα πάντως με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 36.522 φορολογούμενοι προσήλθαν στην εφορία έπειτα από ειδοποίηση της τελευταίας ότι έχει ξεκινήσει φορολογική έρευνα σε βάρος τους. Μετά το προσκλητήριο βρήκαν ευκολότερα τον δρόμο για αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. 

Το ποσό των φόρων που βεβαιώθηκε στα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα ανήλθε στα 377,44 εκατ. ευρώ, από το οποίο τα 183 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εισπραχθεί. 

Στον αντίποδα, 471.155 φορολογούμενοι παρουσιάστηκαν από μόνοι τους στις ΔΟΥ για να διορθώσουν λάθη του παρελθόντος στις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και στο έντυπο Ε9. 

Σε αυτούς βεβαιώθηκαν 417,8 εκατ. ευρώ και έχουν πληρώσει μέχρι στιγμής 79,18 εκατ. ευρώ. 

Συνολικά το Δημόσιο από τη διάταξη για το «μαύρο χρήμα» έχει εισπράξει περί τα 262 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, από την ανάλυση των στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής προκύπτουν τα εξής: 

Φορολογούμενοι που προσήλθαν με εντολή ελέγχου στις ΔΟΥ: 

1. Το συνολικό ποσό που δηλώθηκε στο πλαίσιο της οικειοθελούς αποκάλυψης μετά από εντολή ελέγχου από 36.522 φορολογούμενους έφτασε τα 4,72 δισ. ευρώ. Το ποσό που θα πληρώσουν θα φτάσει τα 377,44 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη έχουν καταβληθεί 183,04 εκατ. ευρώ. 

2. Το μέρος των χρημάτων προέρχεται: 

α) από την αποκάλυψη εισοδήματος συνολικού ύψους 1,72 δισ. ευρώ 

β) από τη μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 184,44 εκατ. ευρώ 

γ) από φόρους ακινήτων 767,69 εκατ. ευρώ 

δ) από δασμούς 926 εκατ. ευρώ και 

ε) από διάφορους άλλους φόρους 1,1 δισ. ευρώ. 

Φορολογούμενοι χωρίς εντολή ελέγχου 

1. Τα ποσά που αποκαλύφθηκαν οικειοθελώς, χωρίς να έχει προηγηθεί εντολή ελέγχου, ανήλθαν στα 5,36 δισ. ευρώ, για τα οποία ο φόρος που βεβαιώθηκε έφτασε τα 417,88 εκατ. ευρώ. 

2. Το μέρος των χρημάτων προέρχεται: 

α) από την αποκάλυψη εισοδήματος συνολικού ύψους 2,33 δισ. ευρώ 

β) από τη μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 198,6 εκατ. ευρώ 

γ) από φόρους ακινήτων 2 δισ. ευρώ. 

δ) από δασμούς 541 εκατ. ευρώ και 

ε) από διάφορους άλλους φόρους 55,9 εκατ. ευρώ. 

Από το συνολικό ποσό των εσόδων (262,2 εκατ. ευρώ) οι πληρωμές έγιναν ως εξής: 

- 26,4 εκατ. ευρώ σε δόσεις 

- 231,3 εκατ. ευρώ εφάπαξ πληρωμή 

- 4,5 εκατ. ευρώ με άλλους τρόπους. 

Μάριος Χριστοδούλου  (bankingnews.gr)