Αρκεί η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για την απλοποίηση των δικαιολογητικών που υποχρεούται να προσκομίσει ο αιτών κατά την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για να καταλάβει κανείς γιατί μέχρι σήμερα δεν προχωράει ο θεσμός.

Μεταξύ αυτών για τα οποία καταργείται η υποχρέωση υποβολής τους στο στάδιο της αίτησης είναι η προσκόμιση της δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων 5 ετών, των στοιχείων κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των 60 μηνών, του καταλόγου των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και της ανάλυσης των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

Να σημειωθεί ότι προσκόμισή τους απαιτείται εφόσον τα ζητήσουν οι πιστωτές, το Δημόσιο ή και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να καθυστερούν τη διαδικασία.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr