Στο καθεστώς ενίσχυσης "Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" εντάχθηκε το σχέδιο της εταιρείας Κήποι Καρδίτσας, από τον Προφήτη Ηλία Καρδίτσας. Ειδικότερα, η εταιρεία σχεδιάζει τη δημιουργία νέας υδροπονικής μονάδας καλλιέργειας στον Δήμο Καρδίτσας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με €5.293.900, ενώ το ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης ανέρχεται σε €2.634.950. Πρόκειται για επένδυση που θα ενισχύσει περαιτέρω τη διείσδυση της εταιρείας στην αγορά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και αναμένεται να δημιουργήσει 26 νέες θέσεις εργασίας. Η Κήποι Καρδίτσας ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2014 και προήλθε από τη μετατροπή της εταιρείας Θερμοκήπια Τσαπόχα.

Λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας και δεδομένου ότι βρίσκεται εξαρτημένη από την τιμή του φυσικού αερίου, επηρεάζεται άμεσα από τα γεγονότα που προκύπτουν λόγω της γεωπολιτικής κρίσης στην Ουκρανία. Η διοίκηση εξετάζει προσεκτικά τη λειτουργία παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ανταποκριθεί στους ενδεχόμενους κινδύνους.

Η εταιρεία το 2022 στόχευσε στη διατήρηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη του πελατολογίου της και των υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθούν πωλήσεις σε νέες αγορές και βελτίωση των αποτελεσμάτων στις επόμενες χρήσεις. Σημειώνεται ότι ο κλάδος των νωπών αγροτικών προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας βρίσκει έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη και δεν είναι λίγες οι εταιρείες που επενδύουν σε αυτόν. To μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς υδροπονίας αποτιμήθηκε στα $2,58 δισ. το 2021 και σύμφωνα με την Statista αναμένεται να φτάσει τα $13,61 δισ. έως το 2030, σημειώνοντας σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 20,3%, την περίοδο 2022-2030.

Στέλλα Αυγουστάκη FnB Daily