Τα 18,1 εκ ευρώ έφτασαν το 2019 οι πωλήσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου αυξημένες κατά 4%, συγκριτικά με το 2018 ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 18,1 εκ. ευρώ.

Για το 2020, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός έχει θέσει μεταξύ άλλων ως στόχους την παραγωγή νέων προϊόντων της Γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ, και την επέκταση του δικτύου διανομής σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Όσον αφορά στην πανδημία της Covid-19, στις οικονομικές καταστάσεις του για το 2019 ο Συνεταιρισμός  για το 2019 ο Συνεταιρισμός αναφέρει ότι, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν έχει υποστεί ιδιαίτερα σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών του, ούτε έχει υποστεί σοβαρές αρνητικές συνέπειες, «χωρίς ωστόσο να μπορούμε να αποκλείσουμε τυχόν ζημία της ΑΣ Βόλου στο μέλλον».

Z.H. thessaliaeconomy.gr