Μειωμένες ήταν οι πωλήσεις της Μάντης Εμπορική (των Τρικαλινών αδερφών Κρομμύδα) εντός του 2020, κατά περίπου 7% (ενοποιημένα αποτελέσματα) σε σύγκριση με το 2019, καθώς η εταιρεία επικαλείται την συρρίκνωση του καταναλωτικού εισοδήματος, αιτιολογώντας τις οικονομικές της επιδόσεις κατά την τελευταία οικονομική χρήση.

Χαρακτηριστική μάλιστα είναι η αναφορά της, βάσει της οποίας καταγράφηκε μείωση τόσο προς τα σούπερ μάρκετ όσο και προς τα λοιπά σημεία πώλησης όπως καφετέριες, περίπτερα και κλαμπ. Κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 5,18% σε ενοποιημένη βάση. Ως προς τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου καταγράφονται οριακά αυξημένα το 2020 κατά 0,5%. Στο τέλος του 2020 ο συνολικός βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός της Μάντης Εμπορική ήταν 11,4 εκατ. ευρώ, έναντι 6,8 εκατ. ευρώ που ήταν το 2019. Ταυτόχρονα οι συνολικές εμπορικές υποχρεώσεις ήταν 4,84 εκατ. ευρώ με κατανομή 1,94 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές εσωτερικού, 2,6 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές εξωτερικού και 295,17 χιλ. ευρώ σε επιταγές.

Οικονομικά στοιχεία

Κύκλος εργασιών

2020: 33,4 εκατ. ευρώ

2019: 35,9 εκατ. ευρώ

Μεταβολή: -6,96%

Μεικτά κέρδη

2020: 10,99 εκατ. ευρώ

2019: 11,59 εκατ. ευρώ

Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους

2020: 735 χιλ. ευρώ

2019: 734,18 χιλ. ευρώ

Λειτουργικά έξοδα

2020: 11,11 εκατ. ευρώ

2019: 11,05 εκατ. ευρώ

Γ. Λαμπίρης Foodreporter