Αύξηση κερδών 11% ανακοίνωσε ο Όμιλος Jumbo για το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2017-2018 (Ιούλιος 2017 - Δεκέμβριος 2017). Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως για δεύτερη διαδοχική χρονικά, οι μέτοχοι θα λάβουν προμέρισμα. 

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2017-2018, δηλαδή από τον Ιούλιο 2017 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2017, σημείωσαν αύξηση της τάξεως του +10,22% στα 442,96 εκατομμύρια ευρώ (από 401,90 εκατομμύρια ευρώ, που ήταν ο τζίρος κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα).

Τα καταστήματα του Ομίλου στην Ελλάδα σημείωσαν μικρή αύξηση του τζίρου, παρ’ ότι παρουσιάστηκε μία πτωτική τάση την περίοδο των σχολικών ειδών (20 Αυγούστου- τέλος Σεπτεμβρίου). Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 5% περίπου, οι πωλήσεις στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 23%, ενώ οι πωλήσεις στη Ρουμανία κατέγραψαν ποσοστό αύξησης άνω του 50%.

Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, ο Όμιλος Jumbo λειτούργησε το νέο ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα του Ομίλου στη Suceava της Ρουμανίας (περίπου 14.500 τ.μ.). 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 222,97 εκατ. ευρώ από 205,73 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του +8,38%. Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου μειώθηκε σε 50,34% έναντι 51,19% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κυρίως λόγω της αύξησης του μεταφορικού κόστους, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η στρατηγική διατήρησης των τιμών σε ανταγωνιστικά επίπεδα προς όφελος των καταναλωτών.

Επιπλέον, λόγω της καλύτερης διαχείρισης του συνολικά λειτουργικού κόστους σε σχέση με τις πωλήσεις, τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)1 για τον Όμιλο ανήλθαν σε 129,24 εκατ. Ευρώ έναντι 117,35 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση αυξημένα κατά 10,13%. 

Τα κέρδη του Ομίλου για το πρώτο 6μηνο της τρέχουσας χρήσης, ανήλθαν σε 90,42 εκατ. Ευρώ από 81,41 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο αυξημένα κατά 11,06%.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου της χρήσης, το οποίο ιστορικά είναι το πιο σημαντικό για τη συνολική πορεία του 12μήνου, η διοίκηση της Εταιρίας αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2017/2018 ποσού 0,1728 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Το προμέρισμα, μετά την παρακράτηση φόρου 15%, ανέρχεται σε 0,1469 ευρώ ανά μετοχή. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης του προμερίσματος, η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) καθώς και η ημερομηνία έναρξης πληρωμής αυτού θα καθοριστούν με νεότερη ανακοίνωση.

Όσον αφορά στο δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου, πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε η λειτουργία του δέκατου καταστήματος του Ομίλου στη Ρουμανία στην περιοχή του Βουκουρεστίου (11.800τ.μ. περίπου). 

Το δίκτυο καταστημάτων JUMBO σήμερα αριθμεί 75 καταστήματα. Από αυτά τα 51 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 10 στη Ρουμανία, ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr .

Οι επενδύσεις στη Ρουμανία συνεχίζονται και εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν τρία ακόμα καταστήματα στη χώρα μέχρι τα Χριστούγεννα του έτους 2018. Κατά το ίδιο διάστημα αναμένεται και η λειτουργία ενός ακόμα καταστήματος στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και ενός ακόμα στη Βουλγαρία.