Η Βιολάντα, στο πλαίσιο της εταιρικής στρατηγικής περιβαλλοντικής ευθύνης, κάνει όλες τις συσκευασίες της πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η νέα εσωτερική πλαστική συσκευασία, μέσα στην οποία φυλάσσονται τα μπισκότα, αποτελείται από ανακυκλωμένο πλαστικό.

Οι νέες συσκευασίες παραμένουν 100% ανακυκλώσιμες, ενώ ακολουθούν τις δεσμεύσεις της εταιρείας για χρήση κατ’ ελάχιστον 30% ανακυκλωμένου πλαστικού rPET στις συσκευασίες της.

thessaliaeconomy.gr