Πόροι 1 δισ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ θα διατεθούν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στα τέλη Ιανουαρίου θα προκηρυχθεί η πρώτη δράση του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», που θα χρηματοδοτεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό με πόρους 300 εκατ., και αμέσως μετά αυτή για την πράσινη μετάβαση με κεφάλαια 700 εκατ.

Στα τέλη του μηνός αναμένεται να προκηρυχθεί η πρώτη δράση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσα από το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα του νέου ΕΣΠΑ, που θα χρηματοδοτεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ. Πρόκειται, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, για το πρώτο από τα δύο «εμβληματικά προγράμματα» στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων –το δεύτερο αφορά την πράσινη μετάβαση– συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ συνολικά. Το πρόγραμμα, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού είναι προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ και το πρόγραμμα για την πράσινη μετάβαση, που θα ακολουθήσει αμέσως μετά, 700 εκατ. ευρώ.

Η καινοτομία των δύο προγραμμάτων είναι ότι θα ανοίξουν με ανοιχτή ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως ότου καλυφθεί το συνολικό ποσό των 300+700 εκατ. ευρώ, χωρίς δηλαδή την πρακτική των προηγουμένων ετών με αποσπασματικές προκηρύξεις ορισμένου ποσού και κλειστές ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους. Στις καινοτομίες του νέου ΕΣΠΑ είναι επίσης η νέα πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, που θα επιτρέπει στην επιχείρηση που ενδιαφέρεται να επιδοτηθεί, να την επισκέπτεται. Η πλατφόρμα ανοίγει αύριο Πέμπτη και επιτρέπει εθελοντικά σε όσες επιθυμούν να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ, μέσω του οποίου θα μπορούν να αντλούνται όλα τα βασικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης –π.χ. από το Τaxisnet ή το «Εργάνη»– και έτσι να απλοποιείται η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, όταν το πρόγραμμα ενεργοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Ανάπτυξης, το ποσό του 1 δισ. ευρώ θα απορροφηθεί σταδιακά τα προσεχή 2 με 3 χρόνια και ο εκτιμώμενος αριθμός επιχειρήσεων που θα ωφεληθούν υπολογίζεται στις 56.000. Οι επιδοτήσεις που θα δοθούν καθορίζονται με βάση τον νέο χάρτη κρατικών ενισχύσεων που προβλέπει χαμηλά ποσοστά επιδοτήσεων για επιχειρήσεις στην Αττική (15%-25%), τα οποία όμως μπορούν να αυξηθούν κατά 10% για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, εφόσον η επένδυση δεν ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ. Για την υπόλοιπη χώρα η επιδότηση ξεκινάει από 30% της επένδυσης (για το Νότιο Αιγαίο) και φθάνει έως και το 50% στις υπόλοιπες περιφέρειες. Σε όλες τις περιφέρειες ισχύει η προσαύξηση του 10% ή 20% για τις επενδύσεις μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με προσαύξηση 10% για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜΜΕ» περιλαμβάνει:

1. Τον βασικό ψηφιακό μετασχηματισμό για επιχειρήσεις που στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό, με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 30.000 ευρώ.

2. Τον προηγμένο ψηφιακό μετασχηματισμό για επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας, με ελάχιστο και μέγιστο συνολικό ενισχυόμενο προϋπολογισμό από 50.000 έως και 650.000 ευρώ.

3. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό αιχμής για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης, με ελάχιστο και μέγιστο συνολικό ενισχυόμενο προϋπολογισμό από 200.000 έως και 1,2 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το πρόγραμμα «πράσινη μετάβαση ΜΜΕ» περιλαμβάνει τον πράσινο μετασχηματισμό, που αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.000 έως και 1 εκατ. ευρώ και την πράσινη παραγωγική επένδυση, που αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

Ευγενία Τζώρτζη, Καθημερινή