Με απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ζάβαλος Α.Ε.», γνωστή και ως «Cartontec».

Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής χαρτοκιβωτίων της εταιρείας στο 18ο χλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, που ανήκει στον Δήμο Κιλελέρ. Πρόκειται δε για ένα επενδυτικό πλάνο συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.230.000 ευρώ. Από αυτά, τα 1.248.000 ευρώ αφορούν σε χρηματοδοτική μίσθωση και τα 1.262.400 ευρώ σε φορολογική απαλλαγή. Η Ζάβαλος – Cartontec ΑΕ δραστηριοποιείται στον κλάδο των χάρτινων συσκευασιών, με εξειδίκευση στην παραγωγή κυ-ματοειδούς χαρτονιού, χαρτοκιβωτίων και χαρτοτελάρων καθώς και παρελκόμενων υλικών συσκευασίας από χαρτόνι. Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας, το 2022 ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 43% και ανήλθε σε 30.767.237 ευρώ, με τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως να ανέρχονται σε 6.122.438, αυξημένα κατά 40%. Βασική στρατηγική της διοίκησης για τα επόμενα έτη αποτελεί η κατεύθυνση της εταιρείας στην αύξηση των πωλήσεων καθώς και στην περαιτέρω μείωση των εξόδων, η οποία θα πραγματοποιηθεί και μέσω των διενεργούμενων επενδύσεων οι οποίες θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής.

thessaliaeconomy.gr (από το ρεπορτάζ της Μαριλένας Καραβασίλογλου, Industry)