Ομαδική εξώδικη δήλωση ρητής επιφύλαξης για κάθε νόμιμο δικαίωμα υπέβαλαν προς τον ΕΦΚΑ 238 Δικηγόροι του Βόλου με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου Λάζαρο Γαϊτάνη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το κείμενο της εξώδικης δήλωσης έχει ως εξής:

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, με ΑΜΚΑ τα αναφερόμενα παραπάνω , διά της παρούσης δηλώνουμε ότι οι προκαταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνουμε από 1/1/2017 και εφεξής , δια της παρακράτησης 20% επί των γραμματίων προείσπραξης των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών , στις οποίες προβαίνουμε από 1/1/2017 και εφεξής , δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων που μας κοινοποιούνται , γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μας και ιδίως της διοικητικής ή και δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των σχετικών πράξεων, είτε προσωρινών, είτε οριστικών. Σε καμία περίπτωση η όποια καταβολή εκ μέρους μας , με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών.