Εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων μεταφέρεται η διαδικασία της εξυγίανσης μιας επιχείρησης στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή.

Όπως προβλέπει ο νέος νόμος, η συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης και των πιστωτών για το σχέδιο αναδιάρθρωσης, που θα οδηγεί στην εξυγίανση της επιχείρησης, θα συνομολογείται ηλεκτρονικά από τα ενδιαφερόμενα μέρη και έπειτα από πρόταση του ειδικού εμπειρογνώμονα, που θα αναλαμβάνει τη σύνταξη του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Ετσι, ο ρόλος του δικαστηρίου περιορίζεται στην επικύρωση της συμφωνίας σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε με τον προηγούμενο πτωχευτικό νόμο, όπου η δικαστική συνδρομή προβλεπόταν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας εξυγίανσης.

Η διαδικασία της εξυγίανσης αποτελεί προπτωχευτική διαδικασία, στοχεύει δηλαδή στη ρύθμιση των οφειλών και στην αποτροπή της εκκαθάρισης μιας επιχείρησης ή στη ρευστοποίηση της περιουσίας του φυσικού προσώπου. Προϋπόθεση είναι η μη χειροτέρευση της θέσης των πιστωτών, δηλαδή τράπεζες και προμηθευτές να μην εισπράξουν λιγότερα από αυτά που θα εισέπρατταν σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και ρευστοποίησης της περιουσίας του.

Στη διαδικασία της εξυγίανσης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες - επιτηδευματίες), ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα, που είναι τα εξής:

• Κατάρτιση έκθεσης από εμπειρογνώμονα και σχεδίου συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών.

Η συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, το προφίλ του οφειλέτη, την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τις οφειλές του ανά κατηγορία πιστωτή, την επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου, την οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, τη διενέργεια ελέγχων - εξακριβώσεων, τις εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης των οφειλών της επιχείρησης και τις βασικές αρχές προτεινόμενης συμφωνίας εξυγίανσης.

Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, όλοι οι εγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες είναι διαθέσιμοι στο ειδικό μητρώο εμπειρογνωμόνων αναδιάρθρωσης οφειλών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών, από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν εμπειρογνώμονα για την έναρξη της διαδικασίας της εξυγίανσης.

Το μητρώο τέθηκε σε λειτουργία στις 15 Φεβρουαρίου και σε αυτό μπορούν να εγγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν εξειδικευμένη χρηματοοικονομική εμπειρία σε αναδιαρθρώσεις οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομολόγων, λογιστών - φοροτεχνικών Α΄ τάξης και ορκωτών ελεγκτών.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr