Προχωράει η επένδυση της Ποτοποιίας Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης στο Τύρναβο στην οποία είχαμε αναφερθεί και παλαιότερα στο thessaliaeconomy.gr.

O προϋπολογισμός της θα ανέλθει σε 6,2 εκατ. ευρώ και ήδη εντάχθηκε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ‘’Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων’’ της Δράσης ‘’Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα’’. Το ποσοστό δημόσιας επιδότησης του έργου ανέρχεται στο 55% και οι εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν εντός του έτους. 

Η επένδυση της νησιωτικής εταιρείας, η οποία είναι περισσότερο γνωστή για το ούζο της, στοχεύει κατ΄αρχήν στην παραγωγή του τσίπουρου με την επωνυμία «δεκαράκι», το οποίο σήμερα βγάζει, με ανάθεση, στις εγκαταστάσεις της Τυρναβίτικης οινοποιϊας Βασδαβάνου.

Η δημιουργία της μονάδας στον Τύρναβο δεν είναι πάντως άσχετη με τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας και για την παραγωγή οίνου από τοπικά σταφύλια. 

Kατά την περσινή χρήση, η νησιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία οινοπνευματωδών ποτών, αποσταγμάτων και συναφών ειδών, βελτίωσε σημαντικά τις επιδόσεις της.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2022 αυξήθηκε κατά 7,16% και διαμορφώθηκε στα 21,8 εκατ. ευρώ έναντι 20,4 εκατ. ευρώ το 2021. Περίπου 15 εκατ. ευρώ προέρχονται από εξαγωγές.

Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης 2022 προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 3.263.150,28 ευρώ έναντι κερδών 3.243.227,99 ευρώ της χρήσης 2021 σημειώνοντας αύξηση κατά 0,61% ενώ αυξημένα κατά 3,51% έναντι της περσινής χρήσης είναι και τα ίδια κεφάλαια, τα οποία κατά την  31 Δεκεμβρίου 2022 ανέρχονταν στο ποσό των 8.5 εκατ. ευρώ έναντι 8,2 εκατ.  ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται περίπου 200 παραγωγοί ούζου.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr

* Η φωτογραφία είναι αρχείου