«Μπαράζ» υπαγωγής επενδύσεων στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού νόμου σημειώνεται το τελευταίο διάστημα, μετά τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού του πρώτου κύκλου του προγράμματος από τα 150 στα 300 εκατ. ευρώ. Ένας σημαντικός αριθμός εγκεκριμένων επενδύσεων αφορά σε εταιρείες από τον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Πρόκειται για εγκρίσεις αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στα τέλη 2022, άρα σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για επενδύσεις που έχουν ξεκινήσει ή και ολοκληρωθεί. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν και δυο θεσσαλικές επενδύσεις:

Μέλισσα Κίκιζας

Η επένδυση της Μέλισσα Κίκιζας αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ζυμαρικών της εταιρείας στο Κιλελέρ και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 12.601.580 ευρώ. Για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει συνολική ενίσχυση ύψους 5.000.000 ευρώ, με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Θεόνη

Η επένδυση της Θεόνη αφορά στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού της στο Μουζάκι και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.532.300 ευρώ. Για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει συνολική ενίσχυση ύψους 3.319.380 ευρώ, που αναλύεται σε 2.310.000 ευρώ επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και 1.009.380 ευρώ φορολογική απαλλαγή.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Σπύρο Πιστικό, Foodreporter)