Αλλαγή σελίδας για τα σχολεία της Θεσσαλίας. Εισέρχονται στην ψηφιακή εποχή, με την προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού και τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ.

Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού όλα τα σχολεία στη Θεσσαλία θα έχουν συστήματα πληροφορικής, ενώ το όλο έργο χρηματοδοτείται με 5,5 εκατ. ευρώ και αφορά σε ψηφιακό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί σε 973 σχολικές μονάδες της Περιφέρειας και αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 96.000 μαθητές.

Σύμφωνα με δηλώσεις του περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού «η Περιφέρεια θα διενεργήσει τον διαγωνισμό, αλλά οι διαδικασίες θα πρέπει να τρέξουν γρήγο- ρα από το Υπουργείο Παιδείας για την προμήθεια του εξοπλισμού στα σχολεία της Θεσσαλίας», ενώ διευκρίνισε ότι «αντίστοιχος εξοπλισμός ύψους 2,6 εκατ. ευρώ έχει ήδη τοποθετηθεί σε όλα τα ειδικά σχολεία της Θεσσαλίας».