Σε εξέλιξη βρίσκεται η διακήρυξη διαγωνισμού για υπηρεσίες συντήρησης αστικού και περιαστικού πρασίνου, του Δήμου Λαρισαίων, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την Τρίτη 22 Ιουνίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εργολαβία σε μέγεθος εκτέλεσης έργου πρασίνου και αντίστοιχα σε ύψος προϋπολογισμού για παροχή υπηρεσιών στο πράσινο φυτικό κεφάλαιο του Δήμου, 2.332.840,52 ευρώ (με ΦΠΑ), που θα ανατεθεί ποτέ στη Λάρισα, με διάρκεια δύο χρόνων.

Τέλη Ιουνίου και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 28 Ιουνίου θα αποσφραγιστούν οι προσφορές και θα αναδειχθεί ο ανάδοχος, ο οποίος θα κληθεί να φροντίζει το 25% του πρασίνου του Δήμου, παρέχοντας υπηρεσίες συντήρησης και ανάπλασης του πρασίνου των αλσών, πλατειών, νησίδων, δενδροστοιχιών, και λοιπών κοινόχρηστων ή δημοτικών χώρων πρασίνου, συνολικής έκτασης 644,63 στρεμμάτων.

Συγκεκριμένα το έργο του περιλαμβάνει τη συντήρηση πρασίνου του Δ.Δ. Τερψιθέας συνολικής έκτασης 23,15 στρ., της Δ.Ε. του πρώην Δήμου Κοιλάδας έκτασης 85,2 στρ., της Δ.Ε. του πρώην Δήμου Γιάννουλης έκτασης 163,06 στρ., και των χώρων πρασίνου του 1ου Διαμερίσματος έκτασης 128,73 στρ., του 2ου Διαμερίσματος έκτασης 39,94 στρ., του 3ου Διαμερίσματος έκτασης 12,42 στρ., και του 4ου Διαμερίσματος έκτασης 156,46 στρ.

Επίσης αφορά στη συντήρηση νησίδων έκτασης 25,17 στρ. και στη συντήρηση κυκλικών κόμβων έκτασης 10,5 στρ. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου και η διοίκηση αυτής, θα διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, τη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων.

Τη συντήρηση πρασίνου του κέντρου διατηρεί η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου.

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου, με πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021, 2022 και 2023.

Οι υπηρεσίες του αναδόχου

Περιληπτικά προβλέπεται να παρασχεθούν οι παρακάτω υπηρεσίες:

«Εγκατάσταση πρασίνου: υπηρεσίες προετοιμασίας και γενικής μόρφωσης των επιφανειών εδάφους για την εγκατάσταση πρασίνου, εγκατάστασης δικτύου άρδευσης, εγκατάστασης πρασίνου, δένδρων εντός πλατειών, συστάδων με πολυετής πόες- αγρωστώδη και ανθοφόρους θάμνους, παρτέρια με εποχιακά ανθόφυτα, προπαρασκευασμένο χλοοτάπητα κ.λπ..

Αποκατάσταση σκληρών επιφανειών: υπηρεσίες συντήρησης διαδρομών σε χώρους πρασίνου.

Συντήρηση χώρων πρασίνου: υπηρεσίες συντήρησης χλοοτάπητα, κλάδευσης θάμνων και μπορντούρας, κλάδευσης ή κοπής δένδρων, λίπανσης και βοτανίσματος φυτών, απομάκρυνσης ζιζανίων και καθαρισμού χώρου σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους, κ.λ.π.

Συντήρηση δενδροστοιχιών: υπηρεσίες άρδευσης, κλάδευσης/ κοπής/ εκρίζωσης δένδρων κατά είδος/κατηγορία ύψους, αφαίρεσης και αντικατάστασης μολυσμένων δένδρων, καθαρισμού και σχηματισμού λεκανών άρδευσης δένδρων πεζοδρομίου, πάρκων, νησίδων, υπηρεσίες ελέγχου και αποκατάστασης των δένδρων για τυχόν αναβλαστήσεις που εμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών, των πινακίδων κυκλοφορίας των φωτεινών σηματοδοτών και γενικά εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία της πόλης κ.λπ.).

Συντήρηση δικτύων άρδευσης: Υπηρεσίες ελέγχου και συντήρησης δικτύων άρδευσης, κ.λπ.

Καθαρισμός χώρων πρασίνου: Υπηρεσίες καθαρισμού των χώρων πρασίνου».

Λένα Κισσάβου Ελευθερία