Επιπλέον 20.215 άδειες διαμονής για αγρεργάτες Τρίτων χωρών (για τα έτη 2017 και 2018), εκ των οποίων 5.350 στη Θεσσαλία, φέρνει τροποιητική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 3080/2017). Οι άδειες παραμονής αφορούν εποχική και εξαρτημένης μορφής εργασίας τόσο στην γεωργία όσο και την κτηνοτροφία, καθώς ως γνωστόν ακόμα και στην περίοδο της κρίσης πολλοί Έλληνες αποφεύγουν τις ταπεινές δουλειές.

Αναλυτικά ανά περιφέρεια οι επιπλέον θέσεις εργασίας κατανέμονται ως εξής:

    Περιφέρεια:  Αττικής: 8.690 θέσεις.

    Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 6 θέσεις.

    Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 124 θέσεις.

    Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 9 θέσεις.

    Περιφέρεια Πελοποννήσου: 3.007 θέσεις.

    Περιφέρεια Ηπείρου: 450 θέσεις.

    Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας: 2.657 θέσεις.

    Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: 1 θέση.

    Περιφέρεια Θεσσαλίας: 5.350 θέσεις.

    Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 950 θέσεις.