Στο «ψυγείο» εισέρχεται de facto η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Οργανισµού Λιµένος Βόλου, καθώς στις εκκρεµότητες που υφίστανται για την παραχώρηση του 67% του µετοχικού κεφαλαίου στον προτιµητέο επενδυτή, εκτός από την προσφυγή άλλου υποψηφίου στο Συµβούλιο της Επικρατείας, προστίθεται τώρα και µια διαγωνιστική διαδικασία για την επιδιόρθωση των ζηµιών που προκάλεσαν στο λιµάνι οι φυσικές καταστροφές του περασµένου Σεπτεµβρίου.

Το ΤΑΙΠΕ∆ πέρυσι τον Σεπτέµβριο επέλεξε ως προτιµητέο επενδυτή για την απόκτηση του 67% του Οργανισµού Λιµένος Βόλου τον Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης, που ελέγχεται από συµφέροντα της οικογενείας Σαββίδη. Είχαν υποβληθεί τέσσερις δεσµευτικές προσφορές και αυτή του ΟΛΘ ήταν ύψους 51 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από την αµέσως χαµηλότερη που προσφέρθηκε από την κοινοπραξία Goldair Cargo A.E. - Goldair Handling Α.Ε. και η οποία ανακηρύχθηκε ως επιλαχών.

Εφόσον δηλαδή για οιονδήποτε λόγο ο προτιµητέος επενδυτής δεν προχωρήσει στην εξαγορά, τότε το 67% θα περάσει στον επιλαχόντα. Εκτός από τον ΟΛΘ και το σχήµα της Goldair –που είχε εξασφαλίσει κατ’ αρχήν χρηµατοδοτική υποστήριξη από την αµερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFS–, δεσµευτικές οικονοµικές προσφορές κατέθεσαν και κοινοπραξία της Israel Shipyards µε τη Χαλυβουργία Ελλάδος, συµφερόντων του οµίλου Μάνεση, και µαλτέζικη εταιρεία διαχείρισης µικρών τερµατικών λιµενικών σταθµών, η Mariner Capital, συµφερόντων της οικογένειας Hili.

Παρά το γεγονός ότι ο ΟΛΘ επελέγη ως νικητής του διαγωνισµού, η Goldair κατέθεσε, αρχικά, προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά της υποψηφιότητας του ΟΛΘ, και κατόπιν, όταν η προσφυγή αυτή απορρίφθηκε, προσέφυγε στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Η υπόθεση συζητήθηκε νωρίτερα φέτος από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο και εκκρεµεί η έκδοση της απόφασης. Σε περίπτωση που και αυτή η νοµική προσπάθεια της Goldair δεν ευοδωθεί, κύκλοι της διοίκησής της αναφέρουν στην «Κ» πως υπάρχουν περαιτέρω ενέργειες που θα µπορούσαν να προκριθούν. Εν τω µεταξύ, όµως, η επιχειρησιακή λειτουργία του λιµένος Βόλου, ο οποίος υπέστη σφοδρό πλήγµα από τα ακραία καιρικά φαινόµενα «Daniel» και «Elias» τον Σεπτέµβριο του 2023, έχει πληγεί καίρια. Από τις δύο κακοκαιρίες, φερτά υλικά, τα οποία εκτιµώνται σε 700.000 κυβικά µέτρα έπειτα από βυθοµετρικές αποτυπώσεις που διενήργησε ο ΟΛΒ, συσσωρεύθηκαν στη λιµενολεκάνη δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα στον ελλιµενισµό πλοίων. Το πρόβληµα των βαθών του λιµανιού είχε απασχολήσει και τους υποψήφιους επενδυτές κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού ακόµη και πριν από την επιδείνωσή του.

Προκειµένου να θεραπεύσει το πρόβληµα αυτό το ΤΑΙΠΕ∆ έως τα µέσα Ιουνίου αναµένεται να ξεκινήσει διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση των εργασιών που πρέπει να γίνουν. Ο διαγωνισµός θα ξεκινήσει τον επόµενο µήνα, διότι µέχρι τώρα αναζητούνταν τα απαραίτητα κονδύλια. Το Σαββατοκύριακο ο υπουργός Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος επισκέφθηκαν το λιµάνι και ενηµέρωσαν τη διοίκησή του ότι έχει εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Ο προϋπολογισµός θα οριστικοποιηθεί όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές προµελέτες, αναφέρουν κύκλοι του ΤΑΙΠΕ∆, προσθέτοντας πως στην κάλυψη του κόστους των έργων θα συνδράµει µε δικούς του πόρους και ο ΟΛΒ.

Ηλίας Γ. Μπέλλος, Καθημερινή