Η Play μέλος του Οµίλου Olympia, το 2017 αύξησε το µερίδιο αγοράς σε 28,8%, µε περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων και του EBITDA, και αποτελεί πλέον τη Νο 1 εταιρεία κινητής τηλεφωνίας µε 15,2 εκατοµµύρια συνδροµητές στην πολωνική αγορά. 

Βασικά σηµεία επιδόσεων για το 2017: 

-Το μερίδιο αγοράς στο 28,8% (+2,5ppYoY), που αντιπροσωπεύει 15,2 εκατοµµύρια συνδροµητές, ενώ το µερίδιο των συνδροµητών συµβολαίου αυξήθηκε στο 62,0%, σε σύγκριση µε το 58,0% του 2016.

- Η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου 4GLTE αύξησε την πληθυσµιακή κάλυψη σε 93,4% (+1.3ppYoY), ενώ το δίκτυο 4GLTEUltra αύξησε την πληθυσµιακή κάλυψη σε 80,7% (+1.9ppYoY) από τις 31/12/2017. 

-Αύξηση των λειτουργικών εξόδων τα οποία ανήλθαν σε €1,599 εκατ. (PLN 6,670m) (+9,0% σε σχέση µε το 2016). Ενίσχυση των εσόδων και του EBITDA ως αποτέλεσµα της αύξησης τόσο της βάσης συνδροµητών συµβολαίου όσο και του µέσου (µεικτού) εσόδου ανά χρήστη (ARPU).

 -Η προσαρµοσµένη κερδοφορία EBITDA ανήλθε σε €550,96 εκατ. (2,298mPLN) σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 12,9% συγκριτικά µε το 2016.

Ο Τρικαλινός, πρόεδρος της PLAY και Εκτελεστικός Πρόεδρος του Οµίλου Olympia Γιάννης Καραγιάννης, δήλωσε σχετικά: «Το 2017 ήταν µία εξαιρετική χρονιά για την PLAY, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε την 1η θέση στην αγορά της Πολωνίας. Στόχος της εταιρείας είναι η διατήρηση της ονοµαστικής αξίας πληρωµής µερισµάτων στο ίδιο επίπεδο µε το 2017 και για την επόµενη χρονιά».

Λ.Ε.