Σε σημαντικές αλλαγές αναμένεται να προχωρήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) όσον αφορά στη δράση της ηλεκτροκίνησης. Ειδικότερα,  στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», σύμφωνα με απάντηση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ σε επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις εταιρείες προβλέπονται τα εξής:  

 - θα μπορούν να υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής για την αγορά ή μίσθωση έως και 10 οχημάτων, έναντι τριών ή έξι για τις νησιωτικές περιοχές που ισχύει σήμερα.

- θα έχουν τη δυνατότητα απόσυρσης ίσου αριθμού οχημάτων με τον αριθμό που αιτούνται προς επιδότηση.

- θα επιτρέπεται να υποβάλλουν αιτήματα υπαγωγής για την αγορά και εγκατάσταση  «έξυπνων» φορτιστών για το 50% των οχημάτων που αιτούνται προς ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση τους θα είναι αμιγώς εταιρική, και όχι για εμπορικούς σκοπούς, και θα τεκμαίρεται το δικαίωμα εγκατάστασης στον τόπο υλοποίησης.

- όσες δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, της διανομής κατ’ οίκον και της διανομής δεμάτων (courier) θα επιδοτούνται για την αγορά έως 10 ποδηλάτων, με στόχο την προώθηση της μικροκινητικότητας, ειδικά στο… last mile της αλυσίδας διανομής, δηλαδή στην παράδοση στον τελικό καταναλωτή.

Ειδικά για τις κατηγορίες από L5e έως L7e, δηλαδή εκείνες στις οποίες περιλαμβάνονται τα μικρο-αυτοκίνητα, προβλέπεται αύξηση του μέγιστου ποσού επιδότησης, το οποίο θα διαμορφωθεί στα 2.500 ευρώ έναντι των 800 ευρώ  που ισχύει σήμερα. Στόχος η προώθηση των τετράτροχων μικρού μεγέθους (λόγω χαρακτηριστικών, μέγιστης ταχύτητας κλπ.), τα οποία ταξινομούνται στην κατηγορία δικύκλων, τρικύκλων αν και το κόστος αγοράς τους κυμαίνεται ανάμεσα στα 8.000 ευρώ και 11.000 ευρώ. Επίσης, μεταξύ άλλων, θα αρθεί η υποχρέωση  αγοράς του οχήματος στο πέρας της περιόδου χρονομίσθωσης (leasing), κίνητρο το οποίο εκτιμάται ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στους εταιρικούς στόλους.

Έως σήμερα η εικόνα για τη συμμετοχή στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»  είναι η εξής:

Αριθμός υποβεβλημένων αιτήσεων : 14.990

Αιτήσεις που έχουν ελεγχθεί : 14.005

Αιτήσεις που έχουν εγκριθεί ως προς την υπαγωγή τους : 11.002, ποσοστό 78,50%. Για όσες έχουν απορριφθεί προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης.

Αιτήματα ολοκλήρωσης : 4.650

Αιτήματα που έχουν ελεγχθεί και ολοκληρωθεί επιτυχώς :2.500

Αιτήματα που έχουν πληρωθεί: 1.430, συνολικού ποσού επιδότησης  1.460.500 ευρώ

Επίσης, το επόμενο διάστημα αναμένεται η υπογραφή νέας απόφασης πληρωμής, η οποία αφορά σε 336 αιτήσεις συνολικού ποσού επιδότησης 353.355 ευρώ.  Η απορρόφηση, για όλα τα αιτήματα που έχουν υπαχθεί στην δράση φτάνει στα  13.941.070 ευρώ, ποσοστό 31% επί του προϋπολογισμού.

Αναφορικά με το πρόγραμμα εκπόνησης των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) από τους δήμους παρουσιάζονται κάποιες καθυστερήσεις. Η αρχική προθεσμία της 31/3/2021 του Ν. 4710/2020  (για τους μεγάλους και τους μεσαίους δήμους) έχει ήδη παραταθεί δύο φορές, αρχικά για 30/6/2021 και πλέον για 30/9/2021. Για τους 41 μικρούς δήμους της χώρας, με λιγότερους από 3.500 κατοίκους, παραμένει η προθεσμία της 31ης.03.2022 για την υλοποίηση των σχεδίων τους.

Τα ΣΦΗΟ χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο με 11,5 εκατ. ευρώ και στόχο να καθοριστούν οι κατάλληλες θέσεις εγκατάστασης 10.291 σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη τη χώρα. Συνολικά, 252 μεγάλοι και μεσαίοι δήμοι έχουν υποβάλλει αίτημα για χρηματοδότηση προς το Πράσινο Ταμείο.  Από αυτούς οι 235 έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία δημοσίευσης διαγωνισμού ή συμβασιοποίησης ΣΦΗΟ, με τη σχετική προθεσμία να λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Έως το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου και για τους μικρότερους δήμους.

Μάχη Κράτσα energy.gr