«Παγώνει» η κατασκευή οκτώ αιολικών πάρκων με συνολικά 73 ανεμογεννήτριες στην περιοχή Καφηρέα του δήμου Καρύστου Εύβοιας, με προσωρινές διαταγές του προεδρεύοντα του θερινού Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντιπροέδρου Ιωάννη Γράβαρη, μετά από προσφυγές του Συλλόγου για την Προστασία του Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας και τριών κατοίκου της Καρύστου, κατά του υπουργού Περιβάλλοντος και κατά 27 αποφάσεών του.

Μεταξύ άλλων, στην προσφυγή υποστηρίζεται ότι τα οκτώ αιολικά πάρκα -τα οποία εγκατασταθούν στις θέσεις Αμυγδαλέα, Αντιά και Πλατανιστός της Καρύστου- θα βρίσκονται μέσα σε δασική έκταση ενταγμένη στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000, χαρακτηρισμένη ως τόπο κοινοτικής σημασίας και ζώνη ειδικής προστασίας για την ορνιθοπανίδα.

Στις προσωρινές διαταγές του, ο αντιπρόεδρος του ΣτΕ αναφέρει: «Διατάσσουμε να μην εκτελεσθεί οποιαδήποτε περαιτέρω εργασία που κατατείνει στην πραγματοποίηση των επίδικων έργων, μέχρι την έκδοση απόφασης επί του αιτήματος αναστολής των προσβαλλόμενων αποφάσεων».