Στον όµιλο Masdar του Αµπου Ντάµπι περνάει και επίσηµα η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σε µια συµφωνία που αποτιµά την ελληνική εισηγµένη στο ύψος των 2,4 δισ. ευρώ. Μαζί και µε την ανάληψη των υποχρεώσεων της εταιρείας, ύψους άνω των 800 εκατ. ευρώ, η συνολική αξία της συµφωνίας µεταξύ των δύο πλευρών διαµορφώνεται σε 3,2 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη µεγαλύτερη σε αξία συναλλαγή στον χώρο της ενέργειας που έχει πραγµατοποιηθεί στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και µία από τις µεγαλύτερες συνολικά. Το τίµηµα της συναλλαγής συµφωνήθηκε στα 20 ευρώ/µετοχή, που κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό (πολλαπλασιαστής 16 φορές τα ετήσια λειτουργικά κέρδη, έναντι 10-11 που είναι το αντίστοιχο µέγεθος για εταιρείες ενέργειας στο εξωτερικό). Η πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, πάντως, δεν σηµαίνει ότι ο όµιλος ΓΕΚ αποχωρεί από τον κλάδο της πράσινης ενέργειας – έχει διατηρήσει δικαίωµα αγοράς 50% σε συγκεκριµένα έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, ισχύος περίπου 3 GW.

Στον όµιλο Masdar του Αµπου Ντάµπι περνάει και επίσηµα η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σε µια συµφωνία που αποτιµά την ελληνική εισηγµένη στο ύψος των 2,4 δισ. ευρώ. Μαζί και µε την ανάληψη των υποχρεώσεων της εταιρείας, ύψους άνω των 800 εκατ. ευρώ, η συνολική αξία της συµφωνίας µεταξύ των δύο πλευρών διαµορφώνεται σε 3,2 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη µεγαλύτερη σε αξία συναλλαγή στον χώρο της ενέργειας που έχει πραγµατοποιηθεί στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και µία από τις µεγαλύτερες συνολικά. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν χθες και τους επιµέρους όρους της µεταξύ τους συµφωνίας. Συγκεκριµένα, σε πρώτη φάση η Masdar πρόκειται να αποκτήσει το 67% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσει σε υποχρεωτική δηµόσια πρόταση και στους υπόλοιπους µετόχους, εξέλιξη που θα σηµατοδοτήσει και το τέλος της παρουσίας της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το τίµηµα της συναλλαγής συµφωνήθηκε στα 20 ευρώ/µετοχή, που κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό (πολλαπλασιαστής 16 φορές τα ετήσια λειτουργικά κέρδη, έναντι 10-11 που είναι το αντίστοιχο µέγεθος για εταιρείες ενέργειας στο εξωτερικό). Πηγές της αγοράς ανέφεραν ότι αυτό έγινε λόγω των υψηλών περιθωρίων κέρδους που απολαµβάνει το εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ της εταιρείας, αλλά και εξαιτίας του εξασφαλισµένου όγκου νέων έργων, που έχει ωριµάσει επενδυτικά και αδειοδοτικά η εισηγµένη.

Υπενθυµίζεται ότι το 53,63% του µετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής Α.Ε. ελέγχεται από τον όµιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (36,59%), τον ίδιο τον κ. Γ. Περιστέρη (11,06%) και την Atale Enterprises (5,98%), συµφερόντων του κ. Ευάγγ. Μαρινάκη. Αυτό σηµαίνει ότι από την πώληση των µετοχών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα εισπράξει 880 εκατ. ευρώ, ο κ. Γ. Περιστέρης 265 εκατ. ευρώ και η Atale Enterprises 143 εκατ. ευρώ. Η συγκέντρωση των υπολοίπων µετοχών έως το 67% θα γίνει µέσω της πώλησης προς τη Masdar µετοχών που σήµερα κατέχουν στελέχη της διοίκησης, όπως ο διευθύνων σύµβουλος κ. Εµµ. Μαραγκουδάκης.

Εκτιµάται ότι η διαδικασία αυτή θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως το τέλος του έτους, εφόσον ασφαλώς εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρµόδιες αρχές ανταγωνισµού. Μιλώντας χθες, στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, ο κ. Περιστέρης προχώρησε σε απολογισµό της αναπτυξιακής πορείας της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, σηµειώνοντας παράλληλα ότι ένας βασικός λόγος που προτιµήθηκε η Masdar ήταν το ότι δραστηριοποιείται στρατηγικά στον τοµέα της πράσι- νης ενέργειας. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η συµφωνία αυτή δεν γίνεται µε ένα επενδυτικό fund, το οποίο εξ ορισµού έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και έναν συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα αποεπένδυσης. Αντιθέτως, γίνεται µε µία εταιρεία η οποία έχει στόχευση την ενίσχυση της παρουσίας της στον τοµέα των έργων ΑΠΕ, η οποία θα παραµείνει στην Ελλάδα και θα αξιοποιήσει την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ώστε να αποτελέσει την πλατφόρµα της για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην ευρύτερη περιοχή, επενδύοντας αρκετά δισ. ευρώ».

Ο κ. Περιστέρης, όπως και ο κ. Μαραγκουδάκης, έχουν συµφωνήσει να παραµείνουν στη διοίκηση του οµίλου και το προσεχές διάστηµα, ενώ ειδικά ο πρώτος έχει δεσµευθεί απέναντι στη Masdar για τη διατήρηση της ιδιότητας του προέδρου της εταιρείας για τουλάχιστον τρία ακόµη χρόνια. Εως το 2030 το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής αναµένεται να αγγίξει τα 6 GW, µέσω της υλοποίησης ενός επενδυτικού προγράµµατος ύψους άνω των 4-5 δισ. ευρώ, µε έµφαση σε τοµείς όπως η αποθήκευση ενέργειας, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Σε πλήρη ανάπτυξη η εταιρεία θα αποφέρει ετήσια λειτουργικά κέρδη ύψους άνω των 600 εκατ. ευρώ.

Νίκος Χ. Ρουσάνογλου, Καθημερινή