Σημαντικό βήμα στον κόσμο της πράσινης ενέργειας από τη θεσσαλική Βιοκαρπέτ, μητρική της Exalco,  καθώς την Παρασκευή 23 Απριλίου εκδόθηκαν από τη ΡΑΕ και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της δύο επιπλέον βεβαιώσεις παραγωγού για φωτοβολταϊκά έργα ισχύος 50 MW και 10MW αντίστοιχα, στην περιοχή της Λάρισας, ενώ αναμένεται άλλη μια βεβαίωση ισχύος 5MW.

Οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις είναι από τις πρώτες που εκδόθηκαν για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στον κύκλο του Δεκεμβρίου, εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ και καταβλήθηκε εφάπαξ το προβλεπόμενο τέλος. 

Ο Όμιλος Βιοκαρπέτ κατέχει σήμερα σε λειτουργία φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 9MW και εντός του 2021 πρόκειται να ολοκληρώσει ένα ακόμα έργο ισχύος 10MW. Επίσης σε διαδικασία αδειοδοτικής ωρίμανσης είναι αλλά εννέα φωτοβολταϊκά έργα ισχύος 1MW το καθένα".

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr

*φωτογραφία αρχείου