Στα χέρια της Μotor Oil πέρασε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας βιοκαυσίμων Ελίν Βέρντ Α.Ε. η οποία διαθέτει την μονάδα παραγωγής στη Θεσσαλία. Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς ανήλθε στα 15,4 εκ. ευρώ.

Η Ελίν Βέρντ ιδρύθηκε το 2005 και έχει αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων. H εταιρεία διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής βιοντήζελ στην Β΄ΒΙΠΕ Βόλου, ενώ επιπλέον διαθέτει δική της εταιρεία συλλογής αποβλήτων βρώσιμων ελαίων (Πράσινο λάδι ΑΕΒΕ) η οποία κατέχει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον κλάδο.

Η Ελίν Βέρντ είναι η πρώην Ελίν Βιοκαύσιμα και είναι συνδεδεμένη εταιρεία με την ΕΛΙΝΟΪΛ με την τελευταία να κατέχει το 37% των μετοχών της.

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά πριν από την τυπική ίδρυσή της το 1998, όταν δηλαδή ο αείμνηστος καθηγητής του ΕΜΠ Σταμούλης Στούρνας, πρότεινε στην τότε Διοίκηση της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. και συγκεκριμένα στον Γενικό Διευθυντή Εκμετάλλευσης Γιάννη Κουρούκλη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χάρη Κυνηγό, τη δραστηριοποίηση της εταιρίας στην παραγωγή βιοντήζελ.

Οι κυριότεροι σταθμοί της

-Τον Δεκέμβριο του 2018 η Ελίν Βιοκαύσιμα μετονομάστηκε σε Ελίν Verd.

-Μάρτιος 2019: Έναρξη λειτουργίας της πρώτης πιλοτικής μονάδας οικιακής ηλεκτροπαραγωγής, με σύστημα φωτοβολταϊκών και μπαταρίας.

-Σεπτέμβριος 2019: Ολοκλήρωση της βασικής στελέχωσης του νέου τμήματος.

-Οκτώβριος 2020: Η Verd Solar Parks ξεκινά την παραγωγή ηλιακής ενέργειας, με δύο φωτοβολταϊκά πάρκα στην Αττική.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα με την εκπλήρωση συγκεκριμένων συμβατικών αιρέσεων, μεταξύ των οποίων, την έγκρισή της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr