Το δεύτερο μεγαλύτερο έργο στη χώρα στη διαλογή των απορριμμάτων, μετά από εκείνο που εγκαινιάστηκε τον περασμένο Ιούλιο στην Κοζάνη για την Δυτική Μακεδονία, πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος Τρικκαίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επένδυση της Κοζάνης έγινε μέσω ΣΔΙΤ, ενώ η μονάδα που θα λειτουργήσει έξω από τα Τρίκαλα θα χρηματοδοτηθεί εξ' ολοκλήρου από Κοινοτικούς πόρους και ο ανάδοχος θα προκύψει ύστερα από διεθνή διαγωνισμό.

Ήδη με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων συμφώνησε να συνάψει ο Δήμος προγραμματική σύμβαση με την ΠΑΔΥΘ ΑΕ (Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας) για την υποβολή πρότασης για κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, κοντά στον υπάρχοντα ΧΥΤΑ, στη θέση «Ημερόκλημα» Παλαιοσαμαρίνας, της ΔΕ Παληοκάστρου, με πολλαπλά οφέλη για ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλία και τους κατοίκους της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, αυτά είναι:

- Μειώνονται τα προς υγειονομική ταφή απορρίμματα στον ΧΥΤΑ, άρα αυξάνεται η διάρκεια «ζωής» του

- Ανακτώνται υλικά ή/και ενέργεια που μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν

- Μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

- Επιτυγχάνεται η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων

- Ευαισθητοποιείται η κοινωνία για περιβαλλοντικά θέματα

- Δημιουργούνται περίπου δέκα νέες θέσεις εργασίας

Το μέγεθος της επένδυσης είναι πολύ μεγάλο. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 32.273.000,00 € για τα τέσσερα υποέργα.

Αυτά είναι:

1: Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής Θεσσαλίας με 31.000.000,00 €

2: Τεχνικός Σύμβουλος με 592.000,00 €

3: Δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) με 70.000,00 €

4: Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων με 611.000,00 €.

Το έργο θα έχει συνολική ετήσια δυναμικότητα

Α. 45.453 τόνους/ έτος σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα

Β. 13.752 τόνους/έτος προδιαλεγμένα οργανικά.

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος, επειδή έχει διαχειριστική επάρκεια για προγράμματα του ΕΣΠΑ, θα υποβάλλει αίτηση σε σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔΕΠ) με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» . Το έργο είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται πριν από 8 περίπου χρόνια, αλλά καθυστέρησε λόγω της αναθεώρησης του Εθνικού και του Περιφερειακού Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων, βάσει και των πρόσφατων σχετικών νόμων. Πλέον, είναι έτοιμο να συνεχίσει την πολιτική της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στη δυτική Θεσσαλία.

Η Κοζάνη

Η πρώτη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα μας που κατασκευάστηκε με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) εγκαινιάστηκε στις 5 Ιουλίου στην Κοζάνη. Η μονάδα θα διαχειρίζεται 120.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως από τους 12 δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και είχε τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία τον Φεβρουάριο.

Η μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται υπό τη σκέπη της ΔΙΑΔΥΜΑ, του φορέα που ίδρυσαν οι 12 δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εδώ και μια 20ετία για να διαχειριστούν από κοινού τα απορρίμματά τους. Ο διαγωνισμός για την κατασκευή της πραγματοποιήθηκε το 2011 και η σύμβαση υπεγράφη το 2015 με την ΕΠΑΔΥΜ, μια εταιρεία ειδικού σκοπού που ίδρυσαν από κοινού η «Ηλέκτωρ» και η «Ακτωρ Παραχωρήσεις».

Εκτός από τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, το έργο περιλαμβάνει ΧΥΤΥ και δέκα σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Η συνολική κατασκευαστική δαπάνη της επένδυσης ήταν 49 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17 εκατ. ευρώ συνεισέφερε ο ιδιώτης, 6 εκατ. ευρώ προήλθαν από δάνειο που χορήγησε η Εθνική Τράπεζα και τα υπόλοιπα 26 εκατ. ευρώ προέκυψαν από χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. (13 εκατ. από την πρωτοβουλία Jessica και 13 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).

Λ.Ε.