Το πρώτο περιστροφικό αρμεκτήριο αιγοπροβάτων, MP Rotary S&G, εγκατέστησε η Milkplan στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Φάρμα Γιώτσα, στην Ελασσόνα του νομού Λάρισας. Ο νέος εξοπλισμός εργονομικού σχεδιασμού προστέθηκε στο portfolio της Milkplan, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλων των μεσαίων και μεγάλων μονάδων αιγοπροβάτων. Η γαλβανιζέ εν θερμώ κατασκευή, που διασφαλίζει τη μέγιστη αντοχή των υλικών με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης, ανταποκρίνεται, σύμφωνα με την εταιρεία, σε όλες τις απαιτήσεις των σύγχρονων εγκαταστάσεων και συμβάλλει στην ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου.

Το άρμεγμα

Το σιλό τροφοδοσίας, η αυτόματη διανομή τροφής και η ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής καθιστούν τη διαδικασία αρμεγής απλή και εύκολη, με μειωμένους χρόνους και απασχολούμενο προσωπικό. Ο ενσωματωμένος πίνακας αυτόματου ελέγχου παλμοδοτών και πλύσης, Armektron Ultra, παρέχει εύκολη διαχείριση για τα βέλτιστα αποτελέσματα σε αρμεγή και πλύση.

Σημειώνεται ότι η Φάρμα Γιώτσα διαθέτει 2.000 πρόβατα και με το MP Rotary S&G δίνεται η δυνατότητα αρμεγής 700-800 ζώων/ ώρα, με μόλις δύο αρμεκτές. Επιπροσθέτως, ολοκληρώθηκε και η εγκατάσταση δύο ταινιών τροφής 60μ και 16 ανοξείδωτες ποτίστρες.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr