Στην επόμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας πέρασαν τέσσερις φορείς, στους οποίους συμμετέχουν οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι, για τρία αρδευτικά έργα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 470 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με απόφαση των αρμοδίων επιτροπών η ΓΕΚ Τέρνα και οι κοινοπραξίες Thalis E.S. – Άβαξ – Γκολιόπουλος, Μυτιληναίος – Μεσόγειος, Άκτωρ Παραχωρήσεις – Ιντρακατ, θα συμμετέχουν στη Β΄ φάση των διαγωνισμών για την κατασκευή αρδευτικών συστημάτων σε Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα με τη μέθοδο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).

Πρόκειται ειδικότερα για τα έργα «Μεταφοράς και διανομής νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς», «Αρδευτικό Σύστημα Αλμωπαίου» και «Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών, Ν. Καρδίτσας».

Το τελευταίο προαναφερόμενο έργο ΣΔΙΤ με προϋπολογισμό 132,9 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) αφορά τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία αρδευτικού δικτύου στη θέση Υπέρεια – Ορφανά για την άρδευση των παρακείμενων στον ποταμό Ενιπέα πεδινών εκτάσεων που αναφέρθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Υπέρειας του Νομού Λάρισας, καθώς και των Ορφανών Νομού Καρδίτσας, συνολικής εκτάσεως 74.300 στρεμμάτων, όπου λειτουργούν οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Τιτανίου και Φαρσάλων.

Περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία σωληνωτού αρδευτικού δικτύου για την άρδευση των παρακείμενων στον ποταμό Ενιπέα πεδινών εκτάσεων των αγροκτημάτων Πολυνερίου, Σταυρού, Κατωχωρίου, Ελληνικού, Βρυσιών & Υπέρειας του Νομού Λάρισας, καθώς και Ορφανών, Φύλλου και Λεύκης του Νομού Καρδίτσας.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr