Στα 636.965 στρέμματα ανέρχεται η έκταση του ελληνικού αμπελώνα, σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής ανά Περιφέρεια, που απέστειλε πρόσφατα στην Commission το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, του Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η αύξηση κατά 0,28%, δηλαδή κατά 1.759 στρέμματα σε σύγκριση με το 2020 (635.205 στρέμματα), υπολείπεται του αριθμού των στρεμμάτων που χορηγούνται ως νέες Άδειες Φύτευσης κατ’ έτος, σε ποσοστό 1%, που αντιστοιχεί περίπου στα 6.300 στρέμματα ετησίως.

Η ετήσια αύξηση του ελληνικού αμπελώνα σε έκταση μικρότερη των 6.300 στρεμμάτων ετησίως, έκταση που αφορά στις νέες Άδειες Φύτευσης, σημαίνει ότι εγκαταλείπονται αντίστοιχα εκτάσεις, ίσες περίπου με τη διαφορά της αύξησης του ελληνικού αμπελώνα ετησίως, αφαιρουμένων των εκτάσεων που χορηγούνται ως νέες Άδειες Φύτευσης.

Ενώ ο ελληνικός αμπελώνας θα έπρεπε την 31η Ιουλίου 2021, να απογράψει εκτάσεις αυξημένες κατά 6.300 στρέμματα περίπου (με την επιφύλαξη των παρατάσεων που δόθηκαν στις φυτεύσεις λόγω covid 19), και θα έπρεπε να ανέρχεται στα 641.500 στρέμματα, καταγράφει αύξηση μόνο κατά 1.759 στρέμματα, συνεπώς υπάρχει σχετική μείωση κατά 4.500 στρέμματα περίπου, μεταξύ 2020 και 2021.

Στη Θεσσαλία η σχετική καταγραφή έδειξε 40.037,15 στρέμματα την περίοδο 2018/2019, 4133,26 την περίοδο 2019/2020 και 4734,21 την περίοδο 2020/2021. Η σύγκριση δείχνει μια αύξηση 40,5 στρεμμάτων και ποσοστό 2,33%. Το τελικό συμπέρασμα παραμένει ημιτελές γιατί δεν διαθέτουμε τα στοιχεία για τις άδειες των νέων καλλιεργειών στη Θεσσαλία.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr