Σε 7,3 εκατ. ευρώ οριστικοποιήθηκε το συνολικό ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης της εταιρείας Κήποι Καρδίτσας ΑΕ (Karditsa Gardens), η οποία είχε ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο, με αρχικό επιλέξιμο κόστος στα 10,46 εκατ. ευρώ. 

Το έργο αφορά την ίδρυση θερμοκηπιακής μονάδας υδροπονίας, για παραγωγή ντομάτας στη θέση Τσαπόχα του δήμου Καρδίτσας. 

Το οριστικοποιημένο επενδυτικό σχέδιο συμπεριέλαβε σε δεύτερο χρόνο και την παράλληλη χρήση μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη λειτουργία του υδροπονικού θερμοκηπίου. 

Το 50% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους, ήτοι €3.649.771,77, εκταμιεύτηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ως επιχορήγηση, επειδή το συγκεκριμένο έργο, για το οποίο η παραγωγική λειτουργία έχει πλέον εκκινήσει, είναι ενταγμένο στην κατηγορία Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων. 

Για την υλοποίηση, δαπανήθηκαν ακόμη €1.824.885,88 από ίδια κεφάλαια της Κήποι Καρδίτσας, μέσω νέων εισφορών μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της και ίσο ποσό προήλθε από τραπεζικό δανεισμό μεσομακροπόθεσμης αποπληρωμής. 

Οι θέσεις εργασίας που εξασφαλίστηκαν με την επένδυση φθάνουν τις 47. Για την εκταμίευση της επιχορήγησης, πληρείται ο όρος περί δημιουργίας των μισών τουλάχιστον θέσεων τον πρώτo χρόνο λειτουργίας.

Κωνσταντίνος Βορίλας Foodreporter