Εντός του 2019 υπολογίζεται να ξεκινήσει η διαδικασία παραχώρησης του λιμανιού του Βόλου σε ιδιώτες επενδυτές με μακροχρόνια μίσθωση χώρων και υπηρεσιών. Το λιμάνι της Θεσσαλίας ανήκει στα μεσαίου ενδιαφέροντος περιφερειακά λιμάνια της χώρας, το οποίο όμως έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης με ευεργετικές συνέπειες για την τοπική κοινωνία, την επιχειρηματικότητα και το “ΑΕΠ της Θεσσαλίας”.

Πηγές του ΤΑΙΠΕΔ δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για την παρουσία μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων -τα οποία έφτασαν 35 τον αριθμό- κατά την διαδικασία του pramarketing για τα δέκα υπό παραχώρηση περιφερειακά λιμάνια της χώρας.

Σε αυτή τα βλέμματα των επενδυτών, πέραν  του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης που είναι παιχνίδι για λίγους και θα παραχωρηθεί πρώτο, έπεσαν στα λιμάνια του Βόλου, της Ηγουμενίτσας και του Ηρακλείου.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το Θεσσαλικό λιμάνι, πέραν της σημαντικής γεωγραφικής του θέσης, θα γνωρίσει ιδιαίτερη αναβάθμιση με την σιδηροδρομική σύνδεση που προβλέπεται να αποκτήσει στο μέλλον και ιδιαίτερα με τα τα δύο εμπορευματικά κέντρα του ΟΣΕ σε Βόλο και Λάρισα.

Ο χορός των επενδύσεων στα δέκα περιφερειακά λιμάνια προβλέπεται να ξεκινήσει με εκείνο της Αλεξανδρούπολης, στο δεύτερο εξάμηνο του 2018, για το οποίο οι εταιρείες - σύμβουλοι που έχουν επιλεγεί εργάζονται ήδη για την προετοιμασία του σχετικού διαγωνισμού.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr