Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος απηύθυνε Υπόμνημα στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, με αφορμή την έκδοση της υπ΄ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 70849/ΦΝ/393/2017 Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίστηκαν και σημάνθηκαν οι οδοί που χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας, στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, στο οποίο κάνει λόγο για συγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν στις χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές.

Αναλυτικότερα ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι:

Όπως έχει ενημερωθεί από επιχειρήσεις μέλη του, των οποίων οι παραγωγικές εγκαταστάσεις είναι στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, και στις περισσότερες περιπτώσεις κατά μήκος του παράπλευρου οδικού δικτύου αλλά και της παλαιάς εθνικής οδού, η εφαρμογή του μέτρου για την υποχρεωτική κίνηση των οχημάτων, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, μόνο από το κεντρικό εθνικό οδικό δίκτυο, έχει ήδη επιφέρει περαιτέρω πρακτικές καθημερινές δυσκολίες και κυρίως επιπρόσθετη δαπάνη στο ήδη επιβαρυμένο και μεγάλο κόστος λειτουργίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Ακόμη και η απόκτηση των αδειών διέλευσης από το παράπλευρο οδικό δίκτυο που αφορούν στις θεσπισμένες, με την υπ΄ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 53494/ΦΝ 393/11.8.2016 Υπουργική Απόφαση, εξαιρέσεις, απαιτεί μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και περίπλοκη γραφειοκρατική διαδικασία, την οποία καλούνται να διεκπεραιώσουν οι ενδιαφερόμενοι. 

Εξ΄ αρχής ο Σύνδεσμος είχε επισημάνει ότι η επιλογή της διακίνησης εμπορευμάτων, προϊόντων και πρώτων υλών διαμέσου της παλαιάς εθνικής οδού αλλά και η χρήση του παράπλευρου εθνικού οδικού δικτύου, υπήρξε μια αναγκαία επιλογή των μεταποιητικών επιχειρήσεων, των επαγγελματιών του κλάδου των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών αλλά και των επιχειρήσεων logistics, εξαιτίας του υψηλότατου αντιτίμου των πολλαπλών διοδίων, το οποίο επιβαρύνει δυσανάλογα το κόστος των προϊόντων και πλήττει την ανταγωνιστικότητά τους. 

Ο Σύνδεσμος, έχοντας πλήρη εικόνα του ασφυκτικού οικονομικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, εκφράζει την δικαιολογημένη εκτίμηση, ότι το συγκεκριμένο μέτρο επειδή εξαντλεί τις ελάχιστες πλέον οικονομικές δυνατότητες τους, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί και εναλλακτικά θα θέλαμε να προτείνουμε την νομοθέτηση: 

1. Της δυνατότητας χρήσης των εναλλακτικών διόδων διέλευσης, όπως ισχύει τουλάχιστον σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με τη χρήση του συνόλου του υφιστάμενου οδικού δικτύου, χωρίς περιορισμούς και πρόσθετες οικονομικές αλλά και γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, δικαίωμα το οποίο στερούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις.

2. Την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην παλαιά Εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με την παράλληλη θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας τα 60 χλμ/ώρα στα τμήματα αυτής, όπως ισχύει σε όλα τα Ευρωπαϊκά δίκτυα, και την ανάλογη επιτήρηση του από τις αρχές, προκειμένου, σημαντικές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού της χώρας να μην βρίσκονται αποκλεισμένες και εκτός του δικτύου εξυπηρέτησης logistics με όλες τις δυσμενείς συνέπειες για τις οικονομίες τους.

3. Της μείωσης του κόστους των διοδίων για τα οχήματα των επιχειρήσεων και τους επαγγελματίες των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών. 

Ο Σύνδεσμος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το μέγεθος του προβλήματος που έχει προκληθεί είναι κατανοητό και εκτιμά ότι θα αναληφθούν οι πρωτοβουλίες με στόχο την επίλυσή του, ενώ κλείνοντας την επιστολή του, ζητά να εξετασθεί το αίτημα που διατυπώνουν οι επιχειρήσεις για την άρση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, καθώς και την υιοθέτηση των παρεμβάσεων που προτείνει.