Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Δικαιούχοι του είναι είτε φοιτητές που σπουδάζουν στα διάφορα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, είτε οι γονείς αυτών, δεν αφορά όμως τους πρωτοετείς φοιτητές.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 140832/Ζ1/25-8-17), επήλθαν τροποποιήσεις τόσο στην διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όσο και στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με την ΑΑΔΕ να ελέγχει μεγάλο μέρος των δικαιολογητικών.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 θα υποβάλλονται από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, μέσω την πλατφόρμας https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Κατ’ εξαίρεση και τεχνικούς λόγους, οι φοιτητές των κάτωθι σχολών, καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Πολυτεχνείο Κρήτης

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Την αίτηση θα υποβάλει ο γονέας που φαίνεται να τον βαρύνει φορολογικά ο εν λόγω φοιτητής, ενώ στις εξής περιπτώσεις ο ίδιος ο σπουδαστής θα υποβάλει μόνος του την αίτηση:

είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, ή

είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.

Σημείο προσοχής είναι η ύπαρξη φοιτητικής ταυτότητας, στοιχείο που πρέπει να προσέξουν όσοι αποπεράτωσαν τις σπουδές τους μέσα στο ακαδημαϊκό έτος και θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία της τελευταίας ακυρωμένης ακαδημαϊκής του ταυτότητας.

Τα κριτήρια είναι τα εξής:

Εισοδηματικό κριτήριο

εάν δηλαδή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός. Σαν εισόδημα δεν θα μετράται μόνο το πραγματικό, αλλά και το τεκμαρτό, αν με βάσει αυτό εκκαθαρίζεται η φορολογική δήλωση.

Περιουσιακό κριτήριο

Εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε οικία που βρίσκεται στην πόλη σπουδών του φοιτητή. Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος δεν είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν. 2539/1997.

Μισθωτήριο συμβόλαιο

Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους 2016-17. Σε περίπτωση διαμονής σε πανσιόν ή ξενοδοχείο προσκομίζεται βεβαίωση παραμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.

Ποσοστό επιτυχίας μαθημάτων

Σύμφωνα με βεβαίωση από την γραμματεία της σχολής, θα πρέπει προκύπτει ότι ο σπουδαστής έχει επιτύχει στα μισά τουλάχιστον μαθήματα προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Τέλος στην περίπτωση φοιτητών που προέρχονται από μετεγγραφή, το επίδομα χορηγείται από το Ίδρυμα που ανήκει ο φοιτητής τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης. Όσοι εισήχθησαν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή, κάνοντας χρήση του ποσοστού εισαγωγής 10%, υποβάλλουν αίτηση στο Ίδρυμα στο οποίο ήταν εγγεγραμμένοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από το οποίο και καταβάλλεται το επίδομα.

Δείτε και άλλες σημαντικές προθεσμίες της περιόδου στο ημερολόγιο του Ισολογισμού. Αν έχετε ερωτήματα, μη διστάσετε να μας τα εκφράσετε μέσω του live chat που παρέχεται από την ιστοσελίδα μας.