Πέντε υποτροφίες για δωρεάν σπουδές σε υποψήφιους σπουδαστές – παιδιά οικογενειών μελών του Επιμελητηρίου και του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, θα προσφέρει το ΙΕΚ "Δήμητρα". 

Το  εκπαιδευτικό κέντρο υιοθετώντας τις  πάγιες θέσεις του Επιμελητηρίου και του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας ότι στη χώρα μας υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κατεύθυνσης των νέων ανθρώπων στα τεχνικά, τεχνολογικά επαγγέλματα ενώ, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ υπάρχει μία στρατηγική ώστε η πλειοψηφία των νέων ανθρώπων να κατευθύνονται σε αυτά και πως οι προοπτικές βελτίωσης του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης μιας κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την προσδοκώμενη εξέλιξη του επιπέδου μόρφωσής του ανθρώπινου δυναμικού της, αποφάσισε να προσφέρει δωρεάν σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 σε 11 ειδικότητες. Συγκεκριμένα στην Οικονομία & Διοίκηση, Πληροφορική, Αγροτικά, Κομμωτική - Αισθητική, Σχεδιαστής Μόδας, Προσχολική Αγωγή, Προπονητική, Διατροφής & Διαιτολογίας, Security, Τουριστικά Επαγγέλματα και Θεατρολογία. 

Η υποστήριξη των υποτροφιών από το Επιμελητήριο και τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας, να παρακολουθήσουν οι υπότροφοι τις σπουδές τους στο  Ι.Ε.Κ του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» ελήφθη με δεδομένο ότι ο φορέας, που είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας, διαθέτει 30 χρόνια συνεχούς και επιτυχημένης πορείας στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης.  

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 στα γραφεία του Επιμελητηρίου, υπεύθυνη η διευθύντρια Κατερίνα Τσολάκη ( τηλ. 2410 - 536900) και του Εμπορικού Συλλόγου υπεύθυνη Θεώνη Γκούμα (τηλ. 241 0532330). Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με βάση κοινωνικά κριτήρια, οικογενειακή κατάσταση, ανεργία κ.α.