Άδεια για τη χρήση γαιάνθρακα και βιομάζας ως εναλλακτικών και συμπληρωματικών καυσίμων για τις ενεργειακές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, έλαβε η «POLISAN HELLAS A.E.B.E. που λειτουργεί στη Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου και ειδικεύεται στην παραγωγή ρητίνης PET.

Η βιομηχανική μονάδα έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ρητίνης πολυεστέρα (PET) η οποία αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή πλαστικών συσκευασίας για τρόφιμα και για την εμφιάλωση αναψυκτικών. Για την παραγωγή PET χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες: Tερεφθαλικό και Ισοφθαλικό οξύ μεγάλης καθαρότητας σε μορφή πούδρας και Αιθυλενο-γλυκόλη σε υγρή μορφή.

Σύμφωνα με στοιχεία από την σχετική μελέτη που υπέβαλε η επιχείρηση:

"Η δυναμικότητα παραγωγής ρητίνης πολυεστέρα (ΡΕΤ) είναι 230 tn/ημέρα και προπλασμάτων PET 7,5-10 tn/ημέρα και δεν πρόκειται να μεταβληθούν.

Στην παρούσα φάση η επιχείρηση θα προχωρήσει στη χρήση γαιάνθρακα και βιομάζας ως εναλλακτικών και συμπληρωματικών καυσίμων για τις ενεργειακές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, με την κατασκευή χώρου κάλυψης και δόμησης 2.500 m2 για την αποθήκευση των καυσίμων και την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για τη διαχείριση αυτών.

Tο μίγμα των καυσίμων θα αποτελείται από γαιάνθρακα και φυτική βιομάζα, σε αναλογίες οι οποίες θα μπορούν να κυμαίνονται από 0-100% αναλόγως της διαθεσιμότητας των υλών και των οικονομικών δεδομένων. Η βιομάζα θα προέρχεται από καλλιέργειες αγριαγκινάρας, χωρίς όμως να αποκλείεται η χρήση και άλλων αντίστοιχων ενεργειακών καλλιεργειών. Η μέγιστη ετήσια κατανάλωση θα ανέρχεται σε περίπου 16.800 tn/yr. Η μέγιστη ποσότητα του γαιάνθρακα που θα καταναλώνεται (όταν χρησιμοποιείται ως καύσιμο 100% γαιάνθρακας θα είναι 41,8 tn/d). Η αποθήκευση των στερεών καυσίμων θα γίνεται σε στεγασμένο και κλειστό χώρο επιφάνειας περίπου 2.500 m 2 και μέσου ύψους 6 m που θα κατασκευαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Η υδροδότηση του εργοστασίου γίνεται από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ. Η μέση ημερήσια κατανάλωση νερού κυμαίνεται από 340 – 440 m3.

Η ονομαστική παραγωγική δυνατότητα του εργοστασίου είναι 230 τόνοι ημερησίως".

Λ.Ε.