Ενημερωτική εκδήλωση για την σχεδιαζόμενη δημιουργία μαρίνας στο λιμάνι του Βόλου, πραγματοποιούν την Δευτέρα 31 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Ξενία οι επίδοξοι επενδυτές. Το σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρει:

"Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί από τον Αρχιτέκτονα Σωτήρη Γιαμάκο μελέτη για το επιχειρηματικό μοντέλο της μαρίνας στις επιμέρους θεματικές ενότητες: Η σκοπιμότητα για τη μαρίνα, το εξωτερικό περιβάλλον του Τομέα Θαλάσσιου Τουρισμού (πρόνοια, μακροοικονομικές δυνάμεις, δυνάμεις του τομέα, η δυναμική της αγοράς), η διαδικασία σχεδιασμού, το Επιχειρηματικό Μοντέλο για 1500 σκάφη (Πρ. 1.) στη θέση ¨Πεδίον του Άρεως¨, Επιχειρηματικό Μοντέλο για 1000 σκάφη (Πρ. 2.) στη θέση ¨Πεδίον του Άρεως¨ (Πρόταση προς τον ΟΛΒ - 2017),  Επιχειρηματικό Μοντέλο για 1000 σκάφη (Πρ. 3.) στη θέση Κεντρικού Προβλήτα και Προβλήτα Σιλό (Σενάριο 2), Επιχειρηματικό Μοντέλο για 750 σκάφη (Πρ. 4.) στη θέση Κεντρικού Προβλήτα και Προβλήτα Σιλό (2017 - Πρ. 2.), οι Πελάτες, η πρόταση αξίας της μαρίνας, τα Κανάλια Πελατών, οι Σχέσεις με τους Πελάτες, οι Πηγές Εσόδων, οι απαιτούμενοι Βασικοί Πόροι στη θέση ¨Πεδίον του Άρεως¨, η πρόσοδος Κτιρίου Μαρίνας, η πρόσοδος Ναυπηγοεπισκευαστικού Κέντρου, η πρόσοδος Τέρμιναλ  - Εκθεσιακoύ Κέντρου, η πρόσοδος Ξενοδοχείου Μαρίνας, η πρόσοδος Μουσείου για την ¨Αργώ¨, η Πρόσοδος Πάρκου - Αίθουσα ¨Κενταύρων¨, οι Βασικοί Πόροι στη θέση Κ. Προβλήτα & Προβλήτα Σιλό, η πρόσοδος στο  Κεντρικό Προβλήτα & Προβλήτα Σιλό, οι Βασικές Δραστηριότητες για την υποστήριξη του θαλάσσιου Τουρισμού, οι Βασικοί Συνεργάτες στον Τομέα, η Διάρθρωση του Κόστους των προτάσεων, οι Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, τα κοινωνικά οφέλη και το Όραμά μας , η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ και τα Συμπεράσματα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα, που παρουσιάζεται Επιχειρηματικό Μοντέλο στο πλαίσιο μιας συγκριτικής αξιολόγησης και διερεύνησης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (SUD – Sustainable Urban Development) για μια μαρίνα, που περιλαμβάνει επιμέρους παραμέτρους των τριών πυλώνων της βιωσιμότητας, του περιβάλλοντος , της κοινωνίας και της οικονομίας.

Σας πληροφορούμε  επίσης ότι έχουμε προβεί σε μια αρχική ενημέρωση του ΤΑΙΠΕΔ για την πρόταση κατασκευής μαρίνας, κι αποσκοπούμε στην παρουσίαση του επιχειρηματικού μοντέλου για όλες τις εναλλακτικές περιπτώσεις δημιουργίας μαρίνας στο Βόλο και παράλληλα να  συλλέξουμε τις απόψεις φορέων, πολιτικών προσώπων και πολιτών. 

Τις εν λόγω απόψεις θα τις συμπεριλάβουμε στο κείμενό μας ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα".