Το reverse split και η αποχώρηση Ιάκωβου Γεωργάνα από το διοικητικό συμβούλιο σε συνδυασμό με την παρουσίαση της Agenda 2020 από την διοίκηση Μεγάλου θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής 28 Ιουνίου τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. 

Εάν δεν υπάρξει απαρτία για ορισμένα θέματα έχει οριστεί επαναληπτική γενική συνέλευση 11 Ιουλίου. 

Ποια είναι τα βασικά θέματα της Γενικής Συνέλευσης;

1)Reverse split στην μετοχή με αναλογία 20 παλαιών προς 1 νέα μετοχή με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας σε 6 ευρώ από 0,30 ευρώ. 

Πρακτικά τα 8,733 δισεκ. μετοχές θα μειωθούν στα 436,65 εκατ μετοχές και στόχος της κίνησης αυτής είναι να διευκολύνει την διαπραγμάτευση της μετοχής. 

Τα Reverse split είναι συνδεδεμένα με κάτι αρνητικό καθώς κάθε φορά ακολουθούσε αύξηση κεφαλαίου. 

Στην περίπτωση της Πειραιώς στόχος είναι να προσελκύσει μέσω αυτής της τεχνικής αναπροσαρμογής επενδυτές.

Θεωρητικά τα 0,2120 ευρώ της τρέχουσας τιμής της μετοχής της Πειραιώς θα διαμορφωθούν στα 4,24 ευρώ. 

Με βάση μια γενική εκτίμηση με την υλοποίηση αυτής της απόφασης αρχικά η μετοχή της Πειραιώς θα υποχωρήσει λελογισμένα – όχι προφανώς με ότι ακρότητες συνέβαιναν στο παρελθόν μετά από RS - μέχρι να ισορροπήσει.

2)Ο Ιάκωβος Γεωργάνας εκ των παλαιότερων στελεχών της τράπεζας και μέλος του ΔΣ θα αποχωρήσει και θα αντικατασταθεί από την Κοντογούρη Βενετία. 

Το νέο 11μελές διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς θα απαρτίζεται από νέα μέλη με Χρήστο Μεγάλου και Ηλία Μίλη να έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

3)Ο μισθός του Χρήστου Μεγάλου έχει καθοριστεί σε 318 χιλιάδες ευρώ μεικτά όπερ σημαίνει περίπου 160 χιλιάδες ευρώ καθαρά ή 11,5 χιλ ευρώ μηνιαίως. 

Η διοίκηση Μεγάλου και Χαντζηνικολάου θα επαναλάβουν τους βασικούς άξονες της Agenda 2020 όπου ουσιαστικά στηρίζεται όλη η στρατηγική της Πειραιώς για την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων και των μη κύριων δραστηριοτήτων.

Οι εκτιμήσεις για την πορεία της τράπεζας, τα stress tests, η αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων θα βρεθούν στο επίκεντρο των αναφορών της διοίκησης. 

www.bankingnews.gr