Μάθημα (εργασία δηλαδή) στο πανεπιστήμιο και ειδικότερα στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ)  έγινε ο Σάκης Ρουβάς!

Όχι δηλαδή ο καλλιτέχνης αλλά το επενδυτικό σχέδιο που παρουσίασε πρόσφατα στην Καρδίτσα: "Σε έκταση 37 στρεμμάτων, στον Άγιο Βησσάριο Καρδίτσας, θα υλοποιηθεί από έναν γνωστό σας (Σ.Ρ) μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής βιοαερίου, από απόβλητα βιομηχανικού σφαγείου  και παραγωγής ενέργειας που θα χρησιμοποιείται για την ενεργειακή αυτάρκεια θερμοκηπίων που θα θερμαίνονται με την ενέργεια που θα παράγει η μονάδα βιοαερίου. Να αναπτύξετε το όλο θέμα" ήταν η διατύπωση της εργασίας που κλήθηκαν να φτιάξουν οι φοιτητές του πανεπιστημίου.

Με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο ο καθηγητής κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον  των νεαρών – αυριανών – επιστημόνων για τον κόσμο του αύριο και ειδικά τόσο για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας όσο βέβαια και στις επενδύσεις.

Τρόπος

Το πρόσωπο του καλλιτέχνη, η δημοσιότητά του και φυσικά η απήχηση που έχει στο ευρύ κοινό, ήταν ο λόγος για τον οποίο το θέμα της εργασίας έγινε γνωστό. Αποτέλεσε δε θέμα συζήτησης επι πολλές ημέρες στο πανεπιστήμιο. Κάποιοι φοιτητές έστειλαν έως και μηνύματα στα social media του καλλιτέχνη ζητώντας περισσότερες πληροφορίες από αυτές που είχαν ήδη δημοσιευθεί στον Τύπο. Αλλά αυτό τελικά δεν έχει τόση σημασία. Γιατί σημασία έχει – όπως αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον των φοιτητών- η μέθοδος διδασκαλίας, και ο τρόπος προσέγγισης των επενδύσεων και της αναζήτησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας, είναι τελικά αυτό που θα μείνει και είναι άξιο να μνημονευθεί.   

Η επένδυση

Ο Σ. Ρουβάς προχώρησε στην ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας η οποία θα δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στον τομέα των θερμοκηπίων, της παραγωγής βιολογικών αγροτικών προϊόντων αλλά και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως βιομάζα και βιοαέριο.

Η εταιρεία SK Κτηνοτροφική συστήθηκε στις 21 Ιανουαρίου, με διάρκεια 50 έτη και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 24 χιλιάδων ευρώ το οποίο "καλύπτεται εξολοκλήρου με καταβολή μετρητών από τον ιδρυτή Αναστάσιο Ρουβά, καλλιτέχνη” ο οποίος και κατέχει τις 1000 ονομαστικές κοινές μετοχές αξίας 24 ευρώ η κάθε μία.

Σημειώνεται ότι αν και δε μετέχει στο τριμελές διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας του, ο ίδιος ασχολείται ενεργά με την προώθηση των επιχειρηματικών της πλάνων. Mάλιστα ο ίδιος παρουσίασε σε κέντρο της Καρδίτσας, σε τοπικούς φορείς, αγρότες και κτηνοτρόφους το project της εταιρείας Βιοαερίου, το οποίο και αργότερα αναμένεται να επεκταθεί και στον τομέα των θερμοκηπίων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου έχει αγοράσει έκταση 37 στρεμμάτων. Εκεί αναμένεται να κατασκευαστεί μια υπερσύγχρονη μονάδα πράσινης ενέργειας για την παραγωγή ρεύματος από βιοαέριο. Στην πορεία αναμένεται να γίνουν και άλλες επεκτάσεις για την κατασκευή θερμοκηπίων που θα παράγουν βιολογικά προϊόντα και θα θερμαίνονται με την ενέργεια που θα παράγει η μονάδα. 

Βιοαέριο

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες τεχνολογίες ΑΠΕ, που βοηθά στην αξιοποίηση των κτηνοτροφικών αποβλήτων είναι το βιοαέριο. Και αυτό διότι εκτός από τα οφέλη που προκύπτουν σε επίπεδο περιβάλλοντος ταυτόχρονα παράγει αξίες για τις τοπικές κοινωνίες. Η λειτουργία μονάδων βιοαερίου, απαλλάσσει τις κτηνοτροφικές μονάδες από τα επιπλέον κόστη βιολογικών καθαρισμών και διαχείρισης αποβλήτων μειώνει το κόστος διατροφής των ζώων και εξοικονομεί χρήματα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Παράλληλα το βιοαέριο εξασφαλίζει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.

Παναγιώτης Στάθης (Capital.gr)