Μια τοπική παραγωγική επιχείρηση Η ΟΣΚΑΡ ΑΒΕΕ ΄΄ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΄΄ που εδρεύει στην ΒΙΠΕ Λάρισας, με εξαιρετικές κατασκευές στον τομέα αναβατορίων φορτίων και ειδικότερα των ολοκληρωμένων συστημάτων στάθμευσης και αναβατόριων ΑΜΕΑ, πέφτει θύμα της οικονομικής κρίσης βλέποντας την περιουσία της να βγαίνει σε πλειστηριασμό.

Συγκεκριμένα πλειστηριάζονται για οφειλές προς την Eurobank οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης οι οποίες βρίσκονται σε ενιαίο οικόπεδο 7,5 στρεμμάτων στην περιοχή του Συκουρίου. Ο πλειστηριασμός θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου 2017 στο Ειρηνοδικείο Λάρισας, με τιμή πρώτης προσφοράς τις 507.081 ευρώ.