Τον κίνδυνο να χάσουν το τρένο της «τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης», του ψηφιακού, δηλαδή, μετασχηματισμού, αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Η παρατεταμένη ύφεση και η δυσκολία πρόσβασης στις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, όπως και η περιορισμένη εξοικείωση των ανώτατων στελεχών με τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας, υποσκάπτουν τις προοπτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Πόσο μάλλον που η κυρίαρχη τάση στην Ελλάδα είναι η μαζική έξοδος εργαζομένων υψηλής κατάρτισης στο εξωτερικό. Αυτά προκύπτουν από διεθνείς και εγχώριες έρευνες, οι οποίες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον ιδιωτικό, αλλά και τον δημόσιο τομέα. 

Ως τέταρτη βιομηχανική επανάσταση οι ειδικοί ορίζουν την εν εξελίξει εποχή του συγκερασμού τεχνολογιών από τον φυσικό, ψηφιακό και βιολογικό κόσμο που δημιουργούν εντελώς νέες δυνατότητες και έχουν τεράστιο αντίκτυπο στα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά συστήματα. Πρόκειται για μια εποχή αυτοματισμού, συνεχούς συνδεσιμότητας και επιταχυνόμενης αλλαγής, στην οποία το «Ιντερνετ των πραγμάτων» συναντά το «Εξυπνο εργοστάσιο». 

Είναι μια εποχή πρωτοφανούς αλλαγής. «Μεταβάλλεται ο τρόπος που ζούμε, εργαζόμαστε, και αλληλεπιδρούμε ο ένας με τον άλλον», εξηγούσε πρόσφατα στην «Καθημερινή» ο Aongus Hegarty, πρόεδρος της Dell EMC για την Ευρώπη: «Το Διαδίκτυο των πραγμάτων, ένα ευφυές διασυνδεδεμένο δίκτυο διαβίωσης, που πάλλεται από δεδομένα και επεξεργαστική ισχύ, γεμάτο με ψηφιακές συσκευές και ανθρώπους, θα μεταμορφώσει τον τρόπο που κάθε επιχείρηση σε κάθε κλάδο δραστηριοποιείται». 

Σήμερα το 71% των εταιρειών παγκοσμίως συμφωνούν ότι δεν πρόκειται να είναι ανταγωνιστικές χωρίς τον μετασχηματισμό των τεχνολογικών (ΙΤ) υποδομών τους. Μάλιστα, το 95% των ερωτηθέντων σε σχετική έρευνα της Enterprise Strategy Group αναγνωρίζει πως οι όμιλοί τους υπολείπονται μιας μικρής ηγετικής ομάδας ανταγωνιστών, που επιταχύνουν τους δικούς τους στόχους στο ψηφιακό επιχειρείν μέσω του μετασχηματισμού των ΙΤ υποδομών τους. 

Η Ελλάδα 

Την ίδια ώρα στην Ελλάδα μόλις το 12,3% των νέων επιχειρήσεων υιοθετεί τις εντελώς νέες αυτές τεχνολογίες, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ και την επεξεργασία στοιχείων της Global Entrepreneurship Monitor. 

Αν και οι έξι στις δέκα νέες επιχειρήσεις αξιοποιούν γνωστές τεχνολογίες, το ποσοστό που αναζητεί μια θέση στον θαυμαστό καινούργιο κόσμο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (12,3%) είναι ένα από τα χαμηλότερα παγκοσμίως. 

Το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, αν και εδώ έχει μεγαλύτερη ένταση. Η έρευνα «ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve», που έγινε για λογαριασμό της Dell EMC, δείχνει ότι το 95% των περίπου 1.000 ερωτηθέντων ομίλων εκτιμά πως οι επιχειρήσεις τους διατρέχουν τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να συμβαδίσουν με μια μικρή ομάδα ανταγωνιστών τους. Μια ομάδα, στον ίδιο κλάδο με αυτούς, τα μέλη της οποίας μετασχηματίζουν τις δικές τους υποδομές πληροφορικής, τις διαδικασίες και τις μεθόδους παραγωγής, για να επιταχύνουν την πορεία προς τον στόχο τους, που είναι η μετατροπή τους σε ψηφιακές επιχειρήσεις. 

Οι εταιρείες που έχουν «μετασχηματιστεί» εμφανίζουν τη μεγαλύτερη πρόοδο ως προς την αξιοποίηση των πόρων ΙΤ με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας στα προϊόντα τους και την επίσπευση της διάθεσής τους στην αγορά. 

Με βάση τις απαντήσεις στην έρευνα, οι εταιρείες διαχωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες ωρίμανσης αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό: • Κατηγορία 1 - Παλιές υποδομές (Legacy): Η εταιρεία έχει μείνει πίσω σε πολλούς αν όχι όλους τους τομείς του μετασχηματισμού (12% των επιχειρήσεων). 

• Κατηγορία 2 - Εναρξη του μετασχηματισμού (Emerging): Σημεία προόδου, αλλά ελάχιστη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στο data center (42%). 

• Κατηγορία 3 - Εξελισσόμενος μετασχηματισμός (Evolving): Η εταιρεία δείχνει ότι έχει δεσμευτεί πάνω στο θέμα του μετασχηματισμού και έχει προχωρήσει σε μια αρκετά ικανοποιητική εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στο data center και στις μεθόδους αξιοποίησής τους (41%). • Κατηγορία 4 - Ολοκληρωμένος μετασχηματισμός (Transformed): Οι εταιρείες με το μεγαλύτερο ποσοστό δράσεων πάνω στο θέμα του μετασχηματισμού (5%). 

Δηλαδή, ενώ διεθνώς το 88% ξεκινάει ή έχει προχωρήσει τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην Ελλάδα μόλις το 12% των νέων επιχειρήσεων κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. 

Καθημερινή Ηλίας Γ. Μπέλλος