Στα δικαστήρια προσέφυγε ο Λαρισαίος συνταξιούχος τραπεζικός Σοφοκλής Λέντζας, γνωστός από την θητεία του ως διευθυντής καταστημάτων στην Eurobank και στην Probank, κατά της επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων στις τελευταίες εκλογές της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Στην αγωγή του, η οποία φέρει ημερομηνία 21 Απριλίου 2017, ο κ. Λέντζας στρέφεται κατά των μελών της επιτροπής Ευάγγελου Αγγελάκη, Βασιλείου Γιαγιάκου και Χρήστου Καλέα, ισχυριζόμενος ότι αποκλείστηκε από υποψήφιος για μία από τις αιρετές θέσεις των του Δ.Σ. της τράπεζας «με πλημμελή αιτιολογία χωρίς να τηρηθούν οι κανόνες που εξασφάλιζαν την δημοσιότητα».

Ο  κ. Λέντζας  ζητά μεταξύ άλλων:  «Να του αναγνωριστεί  ότι νόμιμα και εμπρόθεσμα υπέβαλλε τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία που διέθετε, ώστε να συμμετάσχει  στην εκλογική διαδικασία.». «Ότι παράνομα και καταχρηστικά τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, δεν απέστειλαν τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς του προς περαιτέρω προληπτική και εποπτική αξιολόγηση στην Τράπεζα της Ελλάδος». Και τέλος «να αναγνωρισθεί ότι η έγκριση των τελικώς τεσσάρων υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των δύο θέσεων εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. υπήρξε αποτέλεσμα παράνομης  και καταχρηστικής συμπεριφοράς…».