Εγκρίθηκε επένδυση για νέο φωτοβολταϊκό στην περιοχή του νομού Λάρισας από την “VOLTALIA GREECE A.E.”.. Συγκεκριμένα η εταιρεία έλαβε έγκριση περιβαλλοντικών όρων  για την εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 199MW, στη θέση “Αγ. Νικόλαος – Κορυφή”, της Δ.Ε. Κραννώνος, του Δ. Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνολικού εμβαδού 2.927.835,66τ.μ.

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η επένδυση θα περιλαμβάνει: 

-φωτοβολταϊκά στοιχεία,

-μεταλλικές βάσεις και πλαίσια στήριξης των φωτοβολταϊκών γεννητριών, αντιστροφείς τάσης (inverters), 

-μετασχηματιστές,

-προκατασκευασμένους οικίσκους για τις ανάγκες στέγασης και φύλαξης των κομβικών λειτουργικών στοιχείων,

-διάφορες άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (καλωδιώσεις, γειώσεις, κ.α.).

-κατασκευή περίφραξης

-Υποσταθμό (Υ/Σ) Ανύψωσης Τάσης 33/150kV

Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και θα συνδεθεί μέσω υποσταθμών παραγωγής Μέσης Τάσης με νέο Υποσταθμό Υψηλής Τάσης 33/150kV και έπειτα μέσω υπόγειας Γραμμής Υψηλής Τάσης 150kV με νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 150/400kV που αναμένεται να κατασκευαστεί από τη VOLTALIA GREECE Α.Ε.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr